Beslutet att bevilja ansökan kommer som vi tror att öppna upp för fler ansökningar om ändrad serveringstid från 11.00 till 10.00, skriver insändarskribenterna.
Beslutet att bevilja ansökan kommer som vi tror att öppna upp för fler ansökningar om ändrad serveringstid från 11.00 till 10.00, skriver insändarskribenterna. Bild: Annika Karlbom

Därför röstade KD nej till utökat alkoholtillstånd för restaurang Äng

Det kommer leda till ett otydligt regelverk med svåra gränsdragningar samt risk för oönskad alkoholkonsumtion för personer i riskgrupper.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg||

Vi röstade för förvaltningens förslag till avslag på restaurang Ängs ansökan om utvidgad serveringstid för servering av alkoholhaltiga drycker från kl.11.00 till kl.10.00.

Varbergs kommun tog 2012.11.20 beslut om riktlinjer för alkoholservering som reviderades nu senast 2022.12.15. Dessa riktlinjer ger visserligen kommunen rätt att bevilja tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker tidigare än kl. 11.00 men inga liknande ansökningar har dock beviljats bland de totalt ca 100 tillstånd som finns. Socialförvaltningen har erkänt duktiga handläggare av alkoholtillstånd och vi har förtroende för deras bedömning att avslå ansökan. KD:s uppfattning är i enlighet med våra riktlinjer: ”Målet i Varberg är att riktlinjerna ska skapa förutsättningar för en återhållsam alkoholkonsumtion”.

ANNONS

Beslutet att bevilja ansökan kommer som vi tror att öppna upp för fler ansökningar om ändrad serveringstid dvs från 11.00 till 10.00 oavsett vilken typ av restaurang som innehar serveringstillstånd och oavsett vilken typ av mat som serveras. Detta kommer enligt vår uppfattning att leda till ett otydligt regelverk med svåra gränsdragningar samt risk för oönskad alkoholkonsumtion för personer i riskgrupper.

Syftet med Varbergs kommuns riktlinjer för alkoholservering är att ge stöd vid kommunens beredning av ansökningsärenden och skall bidra till att ansökningar om serveringstillstånd handläggs effektivt och likformigt. Regelverket ska vidare skapa goda förutsättningar för att tillståndsprövningen ska ske rättssäkert och att alla skall behandlas lika inför lag och våra regler.

Riktlinjerna anger att: ”Bestämmelsen om serveringstider syftar främst till att motverka olägenheter som onykterhet och oordning och är en viktig del av den svenska alkoholpolitiken.” Denna inriktning vill vi i KD även fortsatt värna.

Social hänsyn ska därför gå före näringsmässiga eller konkurrensmässiga aspekter.

Carl-Ewert Berg (KD)

ledamot i socialnämnden

Morgan Börjesson (KD)

gruppledare

ANNONS