Jag har full respekt för föräldrar, personal och övriga tillskyndare som argumenterat för att behålla Mossvägens fullt fungerande förskola, men jag är inte övertygad om att dessa haft alternativen klara för sig, skriver debattören.
Jag har full respekt för föräldrar, personal och övriga tillskyndare som argumenterat för att behålla Mossvägens fullt fungerande förskola, men jag är inte övertygad om att dessa haft alternativen klara för sig, skriver debattören. Bild: Malin Strandberg

Därför biföll V förslaget om nedläggning av Mossvägens förskola

Alternativet var att fortsatt minska resurstilldelningen till rektorerna för att nå budget i balans, skriver Gerhard Eriksson (V).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Beslutet om nedläggning av Mossvägens förskola bygger på tillgängliga fakta, som på ett förtjänstfullt sätt presenterats av förskole- och grundskoleförvaltningen. Enligt beslutsunderlaget var detta en möjlighet att göra besparingar på lokaler och organisation utan att sänka kvalitén i verksamheten. Alternativet var att fortsatt minska resurstilldelningen till rektorerna för att nå budget i balans, trots att befolkningsprognosen signalerar överkapacitet på förskoleplatser. Rektorerna har ju redan på grund av den beslutade budgeten tvingats göra stora nedskärningar långt utöver vad som kan anses vara rimligt.

Att avslå förslaget enligt yrkandet från S, C, Varbergspartiet och 24:7 hade inneburit ökade krav på rektorerna att säga upp elevassistenter, sänka lärartätheten, sänka personaltätheten i förskolan, öka undervisningsskyldigheten för lärarna etcetera. Men det kan aldrig vara Vänsterpartiets politik! Att minska organisationen och därmed ta ett helhetsansvar för nämndens bidrag till budget i balans var viktigt för Vänsterpartiet nu som tidigare. Partiet har tidigare under mandatperioden verkat för att nämnden inte skulle öka lokalbeståndet med dyra paviljonglösningar vid Deromeskolan på grund av ojämn elevtillströmning. Vårt alternativa förslag var då att göra begränsade förändringar i upptagningsområdena för att hålla nere kostnaderna för lokaler – en fullt möjlig lösning som tillämpats tidigare. Tyvärr fick vi inget stöd för detta från övriga partier, varför vi framöver kommer att få ytterligare höjda lokalkostnader i förskole- och grundskolenämnden trots nedläggningen av Mossvägens förskola.

ANNONS

Förhoppningsvis kommer förvaltningens pågående genomgång av möjliga besparingar i organisation och administration samt senareläggning av investeringar framöver ge positiva effekter och på så vis skydda verksamheterna från ytterligare orimliga nedskärningar.

Jag har full respekt för föräldrar, personal och övriga tillskyndare som argumenterat för att behålla Mossvägens fullt fungerande förskola, men jag är inte övertygad om att dessa haft alternativen klara för sig. Som politiker måste man kunna ha ett helhetsperspektiv, vilket man inte självklart kan kräva av till exempel föräldrar vid en väl fungerande förskola.

Gerhard Eriksson (V)

ledamot av förskole- och grundskolenämnden

ANNONS