Det har varit politisk enighet från 90-talet om att vi ska vara med i en europeisk elmarknad.
Det har varit politisk enighet från 90-talet om att vi ska vara med i en europeisk elmarknad. Bild: Johan Nilsson/TT

Därför är elen så dyr!

Fel att göra jämförelsen med bilar i olika prisklass. Bilar är olika och det är stor skillnad på de enklaste och de mest avancerade, skriver Glenn Wahle.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

Svar på ”Varför är elen så dyr?”

Vägen till en avreglerad elmarknad för Sverige började 1992 då M motionerade om att elmarknaden skulle avregleras. Man skrev: “Målet är att genom ökad konkurrens nå ett än mer rationellt utnyttjande av resurserna och att tillförsäkra kunderna flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser.” Detta blev 1994 till den borgerliga regeringens proposition “Handel med el i konkurrens” som antogs men ej hann genomföras innan S tog över regeringsmakten. S-regeringen lade 1995 fram en snarlik proposition med rubriken “Ny ellagstiftning” som antogs och sedan genomfördes.

Det har alltså varit en politisk enighet kring att vi ska vara med i en avreglerad europeisk elmarknad. Det har gagnat Sverige väl både förr och i närtid. Till exempel var det så under 00-talet att Sverige hade ett elunderskott under sex av tio år. Det behövdes nettoimport av el från våra grannländer under många tusentals timmar per år och även de år då vi hade små överskott. 2003 hade Sverige det största elunderskottet någonsin, 12.8 TWh. Vi hade en nettoimport av el under 7903 timmar vilket var 90% av tiden.

ANNONS

Sedan 2011 har vi bara haft elöverskottsår som visat en ökande trend. Våra grannländer har kunnat dra nytta av våra stora produktionsöverskott som vi exporterat. Allra störst överskott blev det 2022, 33.2 TWh, vilket också gjorde Sverige till Europas största elexportör.

Det är korrekt att den dyraste elen avgör marknadspriset. Det är dock fel att jämföra med bilar i olika prisklass. Bilar är olika och det är stor skillnad på enklare och mer avancerade. Elen är däremot likadan oavsett produktionssätt fast en del sätt är billiga, andra dyrare. Det avgörande skälet till att hela Europa från sommaren 2021 drabbats av skyhöga elpriser är att priser på fossil energi blivit skyhöga. Till exempel. kostade naturgas cirka tio gånger mer i december 2021 jämfört med mars. I augusti 2022 var gaspriset nästan 20 gånger högre än under våren 2021.

Dahlbom antyder att prisskillnaden mellan elområdena beror på nedläggningen av kärnreaktorer. Men när Oskarshamn 1 och 2 stängdes 2016 och 2017 så märktes ingen prisdifferens mellan elområdena. 2020 när Ringhals 2 stängts blev det en skillnad men detta berodde dels på minskad elförbrukning under pandemin och extremt god tillrinning i Norrlandsälvarna. Priserna sjönk i alla elområden trots stängningen av R2 men allra mest i norr där vi har den mesta vattenkraften. Det som sedan skett under 2021/22 beror på den enorma prisökningen på el i hela Europa. I Sverige har prisskillnaden mellan syd och nord 2021 varit ca 100% och 160% 2022. I Norge har den också varit 100% 2021 men hela 780% 2022. Norge har vare sig kärnkraft eller har stängt några reaktorer men är liksom vi en del av den europeiska elmarknaden och har mycket vattenkraft i norr men störst förbrukning i syd. Trots allt hade Sverige 2022 Europas lägsta elspotpris.

ANNONS

Dahlbom hävdar felaktigt att Sverige “är hårdnackat emot” en ändring av rådande marknadsmodell. V har föreslagit ett Sverige-pris på el, en intern elmarknad separerad från elexporten. Och S har föreslagit så kallad folkhemsel där staten går in och tecknar långtidsavtal med producenter som kan ge låga priser som sedan kan förmedlas vidare till svenska elkunder.

Dahlbom oroar sig över att vissa vindkraftbolag gör förluster på sina långfristiga elavtal. Men det är så att alla elbolag som tecknat långtidsavtal med fast pris när elen var billig sedan har gjort förluster på dessa när elen blev dyr. Så är det på en marknad där man sluter avtal.

Glenn Wahle

LÄS MER:Varför är elen så dyr?

ANNONS