Hur länga ska byggnadsnämnden fortsätta att bromsa utvecklingen i centrala Veddige? undrar skribenten.
Hur länga ska byggnadsnämnden fortsätta att bromsa utvecklingen i centrala Veddige? undrar skribenten.

Dags att våga tänka i nya banor i Veddige

Området kan gå från ”skamfläck” till ett attraktivt bostadsområde.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVeddige|

Hur länga ska byggnadsnämnden fortsätta att bromsa utvecklingen i centrala Veddige? Området som här avses, hyste för länge sedan en betongindustri, men har därefter mest utgjort en ”central skamfläck/avstjälpningsplats”. Det 12 500 kvadratmeter stora området ligger synnerligen centralt med närhet till handel, vårdcentral, folktandvård, bibliotek, gym, kyrka mm och det skulle passa förträffligt för byggande av bostäder och då inte minst för seniorer, där behovet är både omfattande och akut. Marken utgör heller inte någon jordbruksmark!!

Företaget som äger området/marken har vid ett par tillfällen ansökt om att få bygga bostäder, men har nekats med hänvisning till att området är planerat för industriändamål, samtidigt som inga industrier visat intresse för en etablering så nära villabebyggelse.

ANNONS

Det enda förnuftiga i detta läge skulle vara om byggnadsnämnden och kommunens planeringsansvariga, hade modet att tänka i nya banor, genom att ändra beteckningen från ”industriändamål” till ”bostadsändamål”.

Samtidigt borde det 30-40 meter breda grönområdet, ”barriären”, mellan villorna på Skolgatan och det aktuella området, byta plats och istället placeras som en ”barriär” på den västra sidan, mot nuvarande handel/industrier (Vbg-ortens El, Pivab, LågprisLegenden, Växtboden m fl).

Med en sådan planändring skulle Veddige få tillgång till ett mycket centralt område för bostadsändamål och hela området skulle gå från att vara en ”skamfläck” till att bli ett centralt, attraktivt och vackert bostadsområde.

Och snälla ni – gör ingen stor sak av eventuella arkeologiska undersökningar, som skulle försvåra och försena förverkligandet av ovanstående. Företaget som äger området är villiga att, med sina resurser, bistå vid en eventuell sådan undersökning.

Sten Unosson

ANNONS