Bygg en kulvert på gamla spårområdet

Östra Hamnvägen förlängs.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Bygg en kulvert längsmed sträckan fram till Ringvägen. På så vis förlänger ni Östra Hamnvägen och avlastar Västra Vallgatan. Avfarten till Bäckgatan görs i kulverten. Fyll sedan igen, på så vis kan ni bygga hyreshus, parker cykelbanor etc.

Tommy Eriksson

ANNONS