Det finns ingen ursäkt för att använda Fogdevägen. Det är en institution och kan aldrig bli en gruppbostad enligt lagens mening, menar insändarskribenten.
Det finns ingen ursäkt för att använda Fogdevägen. Det är en institution och kan aldrig bli en gruppbostad enligt lagens mening, menar insändarskribenten. Bild: Jennie Persson

Behovet av gruppbostäder har funnits i många år

Kommunen har inte tagit ansvar för byggandet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationTvååker|

Svar

på ”Det finns inte längre något äldreboende på Fogdevägen”

Det tar många år från ax till limpa skrev Sven Andersson (M ordförande i socialnämnden) i en insändare den 24/1 och menade med detta att det skulle ta lång tid att bygga en gruppbostad och därför var det motiverat att använda Fogdevägen.

Limpan ska i detta sammanhang stå för gruppbostad. Problemet är att om man inte tar ansvar för att sätta några frön så blir det inget ax och därmed heller ingen limpa.

Kommunen har inte tagit ansvar för att besluta om byggande av gruppbostäder fastän behovet har funnits i många år och då finns det självklart inget att skörda i form av boende för berörda personer.

ANNONS

Det kommunen, skattebetalarna, nu riskerar att få skörda är enbart böter på 90 000 kr i månaden. (Vad anser kommunrevisionen om det?)

Om detta kunde man läsa i HN den 5 mars, ”Kommunen kan bötfällas för lång väntan på boende”.

”Varbergs kommun har uppgett att kö och platsbrist ligger bakom dröjsmålet” men för att använda Svens språk så kan man säga att politiken inte tagit sitt ansvar för att sätta några frön till byggande av bostäder i form av Bostad med särskild service.

Och, som så många nu sagt, så finns det ingen ursäkt för att använda Fogdevägen. Det är en institution och kan aldrig bli en gruppbostad enligt lagens mening.

Erbjuds man plats där så ska man tacka nej med hänvisning till att det är en institution. (För övrigt så vet jag att det finns en ledig plats på ett boende).

Ta hjälp av FUB så kommer kommunen säkerligen att på sikt kunna få en bra skörd av lagenliga och goda LSS-insatser.

Willy Engebrethsen

Rättsombud för FUB Willy Engebrethsen

LÄS MER:Det finns inte längre något äldreboende på Fogdevägen

ANNONS