Bra kommunikation är en förutsättning för att integrationen av flyktingar skall fungera, skriver insändarskribenten.
Bra kommunikation är en förutsättning för att integrationen av flyktingar skall fungera, skriver insändarskribenten. Bild: Jonatan Gernes

Avgiftsfria resor för asylsökande borde vara självklart

Bra kommunikation är en förutsättning för att integrationen av flyktingar skall fungera.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Det borde vara självklart att asylsökande flyktingar får resa avgiftsfritt med Hallandstrafikens bussar. Bra kommunikation är en förutsättning för att integrationen av flyktingar skall fungera. Det gäller flyktingar från Ukraina och övriga flyktingar i Halland som bor utanför centralorten och som är i samma situation och behöver komma i kontakt med skola arbetsförmedlingen civilsamhället, språkcaféer och sociala myndigheter. Som det nu är riskerar asylsökande flyktingar som är en särskilt utsatt grupp i samhället att hamna i ett utanförskap.

Det är djupt orättfärdigt och strider mor FN: s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, som nu är svensk lag.

ANNONS

Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

I enlighet med Barnkonventionen och vårt barnrättsperspektiv driver Rädda Barnen barns och ungdomars rätt till en avgiftsfri kollektivtrafik.

Per Sjövall

ordf. Rädda Barnen i Falkenberg.

ANNONS