Nämndens ansvar är att representera barnen i Varbergs kommun men i detta fall anser vi att man misslyckats, skriver insändarskribenten.
Nämndens ansvar är att representera barnen i Varbergs kommun men i detta fall anser vi att man misslyckats, skriver insändarskribenten. Bild: Malin Strandberg

Är pengar viktigare än våra barn?

Det finns inget underlag som vi tagit del av i nämnden som tyder på att det är sämre kvalité på Mossvägens förskola för att de är en liten enhet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg|

Förskole- och grundskolenämnden har tagit beslutet att lägga ner Mossvägens förskola. Detta gjordes av Varbergsalliansen med stöd av Vänsterpartiet. Vi i Socialdemokrater tillsammans med C, VP och 24/7 reserverade sig mot beslutet. Det har inte undgått någon att kommunen just nu står inför en tuff ekonomisk situation. Det är då politiken som måste ta ansvar genom att ta svåra beslut. Men att lägga ner en fullt fungerande verksamhet är inte rätt väg att gå.

Nämndens ansvar är att representera barnen i Varbergs kommun men i detta fall anser vi att man misslyckats. Små enheter måste finnas i kommunen som en valfrihet. För att tillgodose barnens enskilda behov så borde både större och mindre förskolor vara en självklarhet. Det finns inget underlag som vi tagit del av i nämnden som tyder på att det är sämre kvalité på Mossvägen för att de är en liten enhet. Diskussionen om att man sparar runt 2,7 miljoner kronor kan inte jämställas med barnens mående eller behov. Socialdemokraterna har tidigare under denna mandatperiod lagt ett förslag om att förvaltningen skulle få i uppdrag att utreda effektiviseringar på förvaltningsövergripande administration på sammanlagt 6 miljoner för att istället fördelas till personalresurser närmast barn och elever. Detta förslag fick avslag av majoriteten. Varför är man villig från majoritetens sida att effektivisera verksamheten där det direkt påverkar barnen? Men man är inte villig att se över annan effektivisering i verksamheten? Vilken prioritering är viktigast? För oss i Socialdemokraterna är det barnen som är vår prioritering. I vår budget för 2024 satsade vi 25 miljoner till förskolan och skolan, det är 13,2 miljoner mer än Varbergsalliansen. Med vår budget har vi råd med små förskolor och behålla vår personal. Vi tänker inte ställa verksamheter emot varandra. Istället kommer vi fortsätta, år efter år, att lägga en budget som utvecklar och stärker alla barns rätt till utbildning och omsorg.

ANNONS

En verksamhet där vårdnadshavarna och personalen är nöjda. Där det är en hög kvalité på arbetet. Där barnen trivs - måste få kosta pengar. Svåra beslut måste fattas men ser Varbergsalliansen och Vänsterpartiet verkligen till barnens bästa? Vi undrar om pengar är viktigare än våra barn?

För den socialdemokratiska gruppen i förskole- och grundskolenämnden:

Rebecca Esselgren (S)

ANNONS