Är det likhet inför lagen?

Ett samhälle ska bedömas efter hur man behandlar dess svagaste medlemmar.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland||

"Vissa barn väntar på livet" är överskriften på en helsidesannons i HN 13/2 för små barn som behöver ett nytt organ. En dramatisk situation förvisso. Men oändligt mycket hoppfullare än för de barn som väntar på livet, men som väntar förgäves. Det är ca 100 om dagen i Sverige, ungefär 36 000 per år. De barn som inte får komma levande ur moderlivet.

Det spädbarn som illustrerar annonsen hade helt lagligt kunnat aborteras några månader tidigare. Samma barns liv som man nu vädjar för, hade alltså med samhällets tillåtelse kunnat avbrytas då. I moderlivet skyddslöst, utanför moderlivet skyddat i lag och föremål för alla livräddande insatser. Är det rimligt? Är det likhet inför lagen?

ANNONS

Ett samhälle ska bedömas efter hur man behandlar dess svagaste medlemmar, sägs det. Hur skall då vårt land bedömas?

Jan Sture Neuman

ANNONS