Om alla skulle följa dina råd om att ”inte stå i första ledet i detta gigantiska experiment” hade en stor andel av befolkningen varit döda, sjukhusen varit överbelagda även nu eftersom smittspridningen fortfarande är hög, skriver insändarskribenten.
Om alla skulle följa dina råd om att ”inte stå i första ledet i detta gigantiska experiment” hade en stor andel av befolkningen varit döda, sjukhusen varit överbelagda även nu eftersom smittspridningen fortfarande är hög, skriver insändarskribenten. Bild: Mikael Fritzon/TT

Antivaxxare är en samhällsfara

Att du inte fick gå till högmässan är priset för att inte främst äldre skall dö i onödan.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Svar

på ”Vaccineringen var aldrig för någon annans skull”

Ni antivaxxare måste inse att covid-19 inte är en sjukdom där man kan bortse från riskerna. Det finns 638 miljoner registrerade fall, 6 miljoner dödsfall. I Sverige 2,6 miljoner smittade och 20 000 döda, det är 0,8% döda av de smittade. Vi har mycket hög vaccinationsgrad. De flesta som dog i Sverige var under det första dryga året då vi saknade tillräcklig vaccinering, de flesta smittade är under det senaste året. Rumänien med låg vaccinationsgrad, till stor del pga. vaccinationsskepsis. Tre miljoner smittade och 65 000 döda (ca 2% av smittade, troligen underrapporterat).

ANNONS

När viruset började spridas med hög dödlighet var utsikterna för världens befolkning dyster, enda sättet att undvika risken för sjuklighet och död, gammal som ung, var att stänga ner samhällsfunktioner och isolera sig. Tack vare ny teknik lyckades läkemedelsindustrin få fram ett effektivt vaccin med mycket låg biverkningsprofil. Viruset anpassar sig till den nya verkligheten och vaccinet måste uppdateras, ständigt för att undvika svår sjukdom och död. Ju fler vaccindoser som ges desto mer lär vi oss om biverkan och kan anpassad rekommendationerna för optimal nytta. Så är det med all medicinering, ex. cytostatika vid tumörsjukdom. Den är ofta behäftad med svåra biverkan och måste anpassas noggrant. Men de flesta tar ofta en lindrig till måttlig biverkan om alternativet är död. Man väger risker mot nyttan.

Om alla skulle följa dina råd om att ”inte stå i första ledet i detta gigantiska experiment” hade en stor andel av befolkningen varit döda, sjukhusen varit överbelagda även nu eftersom smittspridningen fortfarande är hög.

Att du inte fick gå till högmässan är priset för att inte främst äldre skall dö i onödan. I Sverige kom vi lindrigt undan, många länder stängde ner skolor och arbetsplatser helt, hade utegångsförbud.

Att inte vaccinera sig är upp till dig, kanske är du ung med låg risk i nuläget för svår sjukdom och död? Men räkna inte med att jag vill vara i din närhet med risk att bli smittad. Det är med vaccination som med skatten, det är en solidarisk handling.

ANNONS

Tommy Carlsson

LÄS MER:Vaccineringen var aldrig för någon annans skull

LÄS MER:Jag for illa av häxjakten mot ovaccinerade

LÄS MER:Det du kallar ”häxjakt” var kanske omtanke

LÄS MER:Särbehandling oförsvarlig när även vaccinerade smittar

ANNONS