Bibliotekspersonal är en av de yrkeskategorier som kommer att bli tvingade att välja mellan vad lagen kräver och vad deras inre moralkompass säger, skriver debattörerna.
Bibliotekspersonal är en av de yrkeskategorier som kommer att bli tvingade att välja mellan vad lagen kräver och vad deras inre moralkompass säger, skriver debattörerna. Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Angiverilagen kommer drabba de svaga och utsatta i samhället

Den tillit som så tydligt präglat vårt land är nu satt under hot, skriver kyrkoherde Fredrik Ivarsson med kollegor från Svenska kyrkan i Varbergs församling.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Under lång tid har tillit varit ett centralt och vitalt begrepp i det svenska samhället. Att jag har kunnat lita på att mina lärare vill mig väl och vill hjälpa mig till kunskap och god utveckling, att personalen jag möter på vårdcentralen vill bistå mig på bästa sätt och att bibliotekarien ställer sin kompetens till mitt förfogande för att jag skall hitta boken som passar mig.

Minns vi inte hur vi själva och våra barn med tindrande ögon såg fram emot skolstarten där läraren tar emot i dörren och säger välkommen till skolan, hoppas du skall trivas?

Och hur självklart det varit att när någon i vår närhet inte mår bra då kunna föreslå en kontakt med en kurator, psykolog eller läkare utan att ens behöva snudda vid tanken att den närstående skall bli anmäld till polisen.

ANNONS

Denna tillit som så tydligt präglat vårt land är nu satt under hot.

I och med den angiverilag som nu utreds är ett paradigmskifte på väg. I stället för att varje instans i samhället gör sitt bästa utifrån sin kompetens för att skapa ett gott samhälle, ska nu alla underordna sig den övergripande prioriteringen att utvisa dem som inte har uppehållstillstånd. Som om det vore det viktigaste för ett gott samhälle.

Denna angiverilag kommer först och främst att drabba de svaga och utsatta i samhället. Människor som flytt för sina liv hit till vårt land.

Men även en mängd yrkeskategorier kommer att drabbas: lärare, sjukvårdspersonal, omsorgspersonal, bibliotekspersonal med flera. Dessa kommer att bli tvingade att välja mellan vad lagen kräver och vad deras inre moralkompass säger. Vad gör det med dessa yrkeskategoriers arbetsmiljö? Kommer det rent av att bli risk för angiveri personal emellan?

Vad händer med tilliten på den arbetsplats där rädsla för att bli angiven präglar vardagen? Hur skall ett gott samarbetsklimat kunna komma till stånd där? Och vad händer rent allmänt i vårt samhälle, när tilliten sätts på undantag?

Vi ser med stor oro på den utveckling som en sådan här lag skulle föra med sig. Tillit är ett grundvärde för ett gott samhälle, liksom omsorgen om varje människas värde och värdighet. Vårt samhälle är byggt på värderingar om att älska sin nästa som sig själv och att behandla varje människa som man själv vill bli behandlad.

ANNONS

Vi vädjar nu till er i kommunstyrelsen att ta ställning för era kommuninvånares och era kommunanställdas trygghet och integritet, genom att till Sveriges regering framföra att Varbergs kommun motsätter sig införandet av en angiverilag.

Vi som undertecknar är alla verksamma i Svenska kyrkan, Varbergs församling.

Fredrik Ivarsson

kyrkoherde

Annika Magnusson

HR-specialist

Magnus Sahlin

kanslichef

Mirjam Johansson

förtroendevald

Ann-Christine Rosengren

förtroendevald

Gunnar Törnqvist

förtroendevald

ANNONS