Alla hallänningar har rätt till den bästa sjukvården

Det låter väldigt mycket 70-tal att bygga ett stort sjukhus dit patienten ska söka sig, inte att sjukvården kommer närmare patienten.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|

Sjukhusen i Halland är i stort behov av renoveringar och nybyggnation. Detaljplanearbeten pågår i Kungsbacka och Halmstad och i Varberg ser man över plansituationen.

Det tycks vara så att vissa politiker, främst från Falkenberg, och representanter för fackförbund, tror det handlar om ett hus. Vad det fylls med tycks vara mindre intressant.

De stora satsningar som nu görs ska se till att hallänningarna även i fortsättningen får Sveriges bästa sjukvård. Inte bara några som råkar bo nära sjukhuset.

God och nära vård är en strategi som hela Sverige arbetar med. Det låter väldigt mycket 70-tal att bygga ett stort sjukhus dit patienten ska söka sig, inte att sjukvården kommer närmare patienten. Speciellt som svensk sjukvård jämfört med omvärlden är väldigt sjukhustung och skulle behöva flytta resurser till primärvården.

ANNONS

I insändare/artiklar sprids en massa faktafel. Kopplat till beslutet finns givetvis en massa utredningar. T.ex är de tre sjukhusen ordentligt genomgångna och man vet vilka delar av sjukhusen som är i gott skick, som inom 5-10 år måste renoveras och vilka hus som bör rivas med nybyggnation som följd. Och där det behövs nya ytor pga ökat behov av vård.

Den styrande alliansen har också skött ekonomin så det finns pengar sparade.

Det man glömmer bort helt är avstånden i Halland.

Bor man i Kungsbacka har man idag ca: 50 minuter till Varbergs sjukhus. Upplevs av många idag som för lång tid. Därför är Kungsbackas invånare mer benägna än andra hallänningar att söka vård på sjukhusen i Västra Götaland trots att samma sjukvård finns i Halland.

Från Kungsbacka till Mölndal och Göteborg tar det ca: 20 minuter. Borås finns 50 minuter bort. Om avståndet inte spelar någon roll kan ju sjukhuset ligga i Kungsbacka och de som bor i Falkenberg åka dit.

Att tro att man skulle få förbättrad sjukvården genom att lägga på ytterligare 15-20 minuter för att komma till sjukhuset, är både naivt och okunnigt.

Och hur skulle man kunna behålla personalen och rekrytera ny? Många som jobbar på sjukhuset i Varberg bor mellan Göteborg och Varberg. Flyttar de med till Falkenberg? Knappast.

ANNONS

Kungsbacka kommun är idag av egen vilja hårt knuten till Göteborgsregionen. Det som håller ihop Halland är regionen och sjukvården.

Frågan om att Kungsbacka borde tillhöra VGR finns där ständigt. Något jag skulle tycka skulle vara olyckligt om det hände. Kungsbacka mår bäst i Halland.

Men jag är övertygad om att frågan skulle lyfta på nytt om beslut skulle fattas att bara ha ett storsjukhus i Falkenberg. Och jag är inte säker på att tillhörighet till Halland skulle vinna en folkomröstning.

Noterar att regionstyrelsen, politiker från samtliga partier, som satt sig in i frågan, är helt eniga om att föreslå regionfullmäktige i december att de även i fortsättningen ska finnas tre sjukhus i Halland.

Efter beslutet är taget kan arbetet startas.

Tommy Rydfeldt (L)

.

ANNONS