24:7 stödjer alltid demokratin, kärnverksamheter och dess personal

Insändarskribenten försöker misstänkliggöra oss som både fackföreningsfientliga och Putinkramare.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationVarberg||

Svar

på ”Ställ S mot väggen – de har släppt in 24:7 i värmen”

24:7 har aldrig tagit åt sig äran för fackliga framgångar. Vi stödjer Undersköterskeupproret och har vid två tillfällen hjälpt till att samla namn på protestlistor mot nedskärningar och försämringar för personalen. Vi stödde också den demonstration som omsorgspersonalen arrangerade den 11/2.

Detta är inget vi skäms för, tvärtom är vi stolta över det och önskar att fler partier ställer sig på personalens sida. Goda arbetsvillkor är en förutsättning för att vår kommun ska kunna leva upp till beslutet om att vara en attraktiv arbetsgivare.

Skribenten försöker också misstänkliggöra oss som både fackföreningsfientliga och Putinkramare.

ANNONS

1. 24:7 värnar den fackliga tanken. Inte minst i våra tider behövs det starka fackföreningar som verkligen tar strid för sina medlemmars villkor. Visst har vi kritik mot nuvarande fackledning i Sverige. Vi tycker att de backat alldeles för länge, gått med på Las-försämringar, strejkförbud med mera. Detta kritiserar vi. Vi anser också att facket ska ta tillvara medlemmarnas ökande engagemang. Bara tillsammans kan man åstadkomma förändring.

2. Är 24:7 Putinkramare? Nej inte alls. Redan den 27 februari 2022, alltså tre dagar efter Rysslands intåg i Ukraina gjorde 24:7 ett uttalande (som finns på vår hemsida) I uttalandet står bland annat:

”Ryssland ut ur Ukraina – Nej till krig – Ja till fred

Rysslands angrepp mot Ukraina bryter mot FN-stadgan, folkrätten och principen om nationernas självbestämmande.”

3. 24:7 är inte invandrarfientliga. Vi står för alla människors lika värde, men vi anser att Sverige tagit emot alldeles för många människor på alldeles för kort tid. Integrationens misslyckande visar också riktigheten i detta. Framför allt vill vi stoppa arbetskraftsimporten så länge Sverige har massarbetslöshet. Våra arbetslösa måste komma i jobb först.

Vi hoppas med detta svar ha kunnat reda ut felaktigheter. Skribenten är välkommen att kritisera vår politik, det välkomnar vi, men då gärna på sakliga grunder.

ANNONS

Heidi Levin (24:7)

Jimmy Haglund (24.7)

Ingemar Ericsson (24:7)

Maria Andersson (24:7)

Bengt Johansson (24:7)

ANNONS