För alla oss som arbetar i välfärden och är beroende av välfärden i vår vardag – antingen det är besök på vårdcentral och sjukhus, våra barns skola och förskola, eller ett tryggt äldreboende till våra föräldrar – så skulle det förstås göra en oerhörd skillnad, skriver debattörerna.
För alla oss som arbetar i välfärden och är beroende av välfärden i vår vardag – antingen det är besök på vårdcentral och sjukhus, våra barns skola och förskola, eller ett tryggt äldreboende till våra föräldrar – så skulle det förstås göra en oerhörd skillnad, skriver debattörerna. Bild: Claudio Bresciani/TT

20 miljarder mer till välfärden med Vänsterpartiets budget

För Vänsterpartiet är vår gemensamma välfärd vår gemensamma rikedom, skriver Agnes Hulthén (V) och Björn Abelli (V).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

ANNONS
LocationHalland|
|

Under decennier har välfärden skurits ned bit för bit, för att bekosta skattesänkningar och subventioner till de rikaste. Regeringens senaste budget är inget undantag, tvärtom. I den fattas enligt Sveriges Kommuner och Regioners beräkningar hela 18 miljarder kronor, ens för att bibehålla nuvarande nivå i välfärden. Det säger sig självt att detta riskerar att få stora konsekvenser, och leda till uppsägningar och nedstängningar även här i Halland.

För att parera regeringens utsvältningspolitik finns nu behov av att höja kommunalskatten på ett par ställen i Halland. Det är inte ett förslag som läggs eller fattas lättvindigt, men vad är alternativet när de som arbetar i och de som har behov av social omsorg, skola och vård går på knäna? Vi kan inte stillasittande se på när sjuksiffror bland personal ökar, medborgare kommer i kläm och avgifter höjs.

ANNONS

Det är inte bara välfärden som får ta smällen med regeringens och Sverigedemokraternas politik. De lämpar också över den ekonomiska risken på kommuner och regioner, och kostnaderna på vanligt folk. Det kan vem som helst förstå att detta inte är klok ekonomisk politik.

För Vänsterpartiet är vår gemensamma välfärd vår gemensamma rikedom. Den rikedomen bygger vi upp genom att satsa de resurser som krävs på sjukvården, skolan och omsorgen. För att fixa det så har vi i vår statsbudget föreslagit en höjning av skatten på höga inkomster, en särskild skatt på bankernas övervinster, men också avskaffande av ett antal ineffektiva, orättvisa och mycket dyra skattesubventioner. Med de resurserna kan vi inte bara lätta trycken på de mest utsatta hushållen, och på kommunernas och regionernas ekonomi.

Det viktigaste är att vi kan vi lägga hela 20 miljarder mer än regeringen på välfärden. Det skulle inte bara täcka upp för de behov som SKR ser, utan faktiskt möjliggöra fler kollegor åt de anställda, en bättre arbetsmiljö och bättre kvalitet åt medborgarna än idag.

För oss här i Halland skulle det, jämfört med regeringens budget, omräknat i anställda, innebära 983 fler i välfärden, varav 528 i Hallands kommuner och 454 i Hallandsregionen. För alla oss som arbetar i välfärden och är beroende av välfärden i vår vardag – antingen det är besök på vårdcentral och sjukhus, våra barns skola och förskola, eller ett tryggt äldreboende till våra föräldrar – så skulle det förstås göra en oerhörd skillnad.

ANNONS

För oss vänsterpartister är det en självklar prioritering att detta måste gå före ytterligare skattesänkningar för de välbeställda, eller utökade subventioner till rikas köksrenoveringar och poolbyggen. Det är en prioritering vi är övertygade om att de allra flesta hallänningar delar med oss.

Agnes Hulthén (V)

Gruppledare för Vänsterpartiet, region Halland

Björn Abelli (V)

Distriktsordförande, Vänsterpartiet Halland

ANNONS