En stationsetablering vid Moarna är strategisk utifrån kommunens stora utbyggnad i Tvååker och Träslövsläge, men den kommer att ta tid att genomföra, skriver debattörerna.
En stationsetablering vid Moarna är strategisk utifrån kommunens stora utbyggnad i Tvååker och Träslövsläge, men den kommer att ta tid att genomföra, skriver debattörerna. Bild: Carin Rudehill

Om man inte lyfter blicken kör tåget förbi

Om Centerpartiet med flera aktörer inte hade börjat driva frågan om station i Värö för över 20 år sedan är det inte säkert att det varit på gång nu, skriver Lena Språng (C), Christofer Bergenblock (C) och Christian Persson (C).

ANNONS
LocationVarberg|

Att driva politik handlar om att ha visioner om framtiden och sedan arbeta i den riktning som visionerna anger. Därför blir man också lite beklämd när man läser övriga partiers njugga respons på Centerpartiets initiativ om att arbeta för ett nytt tågstopp vid Moarna.

Flera företrädare menar att vi inte kan börja tänka på ytterligare ett tågstopp innan det i Väröbacka är på plats. I Centerpartiet tänker vi precis tvärtom eftersom en av de viktigaste egenskaperna som politiker är att kunna lyfta blicken. Stationen i Värö finns med i nationell plan, arbetet med den anläggningstekniska utredningen (AKJ) pågår för fullt och under hösten kommer arbetet med Järnvägsplan att sätta igång. Projektet rullar även om det fortfarande finns vissa oklarheter som kan påverka tidsplanen.

ANNONS

Om Centerpartiet med flera aktörer inte hade börjat driva frågan om station i Värö för över 20 år sedan är det dock inte säkert att det varit på gång nu. Den minnesgoda kommer säkert ihåg att bland annat Moderaterna var motståndare till stationsetableringen ifrån start, men sedan ändrade inställning under vägens gång. Det är förstås glädjande, men det var någon annan som var tvungen att gå före och visa vägen.

Vem var då först i Varbergspolitiken med att prata om en ny station vid Moarna? Hallands Nyheter gjorde ett tappert försök att utreda saken, men för den som verkligen vill veta när det togs upp i kommunfullmäktige för första gången rekommenderar vi att lyssna på web-sändningen av mötet den 16 mars 2021, punkt 13.

En stationsetablering vid Moarna är strategisk utifrån kommunens stora utbyggnad i Tvååker och Träslövsläge, men den kommer att ta tid att genomföra. Det är därför som idén måste börja diskuteras redan nu hos kommunen och regionen. I dag står vi också inför en utmaning kring klimatet och vi som politiker måste ta ansvar för att skapa ett hållbart resande. Detta stationsläge gynnar även den norra delen av Falkenbergs kommun. Först när vi har enats internt kan vi börja förhandla med Trafikverket om ett genomförande.

ANNONS

Tilläggsavtalet om Värö station tecknades 2017 och i bästa fall är stationen på plats ungefär tio år senare. Om vi på allvar börjar driva frågan om station vid Moarna nu, så borde den kunna vara på plats i mitten av 30-talet. Det kanske låter långt bort, men om vi inte agerar nu ligger det ännu längre bort. Vågar man inte lyfta blicken så kör tåget förbi och då blir man blir man helt enkelt kvar på perrongen.

Lena Språng (C)

Kommunalrådskandidat, Varberg

Christofer Bergenblock (C)

Riksdagskandidat, Halland

Christian Persson (C)

Kommunkandidat, Varberg

ANNONS