Om framtiden för Glommen

Hotellkonceptet bygger på att ligga i en fiskehamn

ANNONS
LocationFalkenberg|

På bilden delar av samhällsföreningens förslag för Glommens hamn, där nr 10 visar var hotellet planeras.
På bilden delar av samhällsföreningens förslag för Glommens hamn, där nr 10 visar var hotellet planeras.

Svar:

till Glommen – ett fiskeläge i förändring

ALLA vill ha kvar fiskenäringen i Glommen. Kommunen, vi som vill bygga hotellet, invånarna, ALLA!

Detaljplanen bygger på den skiss som Glommens Samhällsförening, dåvarande ordf. Göthe Johansson, lämnade till kommunen 2015. En sammanställning av alla förslag där invånare och fiskare var närvarande. Vi är nu inne i ett plansamråd där allas önskemål ska komma fram och sammanvävas till den färdiga detaljplanen.

Detta vet Göthe Johansson, men väljer att subtilt hota om fiskets nedläggning,

Det finns ingen platsbrist i hamnen för fortsatt fiske. Användningen av de 9 sjöbodarna kan nyttjas bättre. Effektivisera hamnen för de båtar som idag är aktiva men planera för några fler.

ANNONS

Fiskenäringen har minskat och det är viktigt att släppa in andra verksamheter som tar hänsyn till det fiske som är kvar. En saluhall och hotell kommer att kunna marknadsföra fisket och ge fiskarna avsättning och ge möjligheter för nästa generation.

Vi påpekar ännu en gång att Kommunen inte säljer ut hamnen. Kommunen kommer att äga alla kajer och ingen inskränkning kommer att ske på fiskarnas ytor. Hotellet kommer att ligga där den befintliga byggnaden står idag.

Det ramavtal som tecknats gäller två mindre tomter och inte hela hamnområdet. Vi vill ersätta uttjänta byggnader med ändamålsenliga byggnader som ger helt nya arbetstillfällen.

Att det tecknas ett ramavtal innan en detaljplan är klar är inte konstigt, då kommunen vill försäkra sig om att någon kan verkställa förändringarna.

Hotellkonceptet bygger på att ligga i en fiskehamn. Fisket och hamnen är en del av attraktionen! Ett bra sätt att marknadsföra Glommens hamn och fiskindustri. Bokar man rum i en hamn så får man räkna med att buller och lukt kan förekomma.

Vi uppmanar fiskarna till samtal, precisera de delar i den föreslagna planen som skulle påverka er vardag. Så får kommunen justera planen så att er fiskeverksamhet kan fortsätta. Det finns lösningar till en detaljplan för alla.

ANNONS

Magnus Månsson

Månsson Fastigheter

ANNONS