Erland Linjer (M)
Erland Linjer (M) Bild: Annika Karlbom

Olika studier visar olika resultat för modellen ”Bostad först”

Erland Linjer (M) svarar på kritiken från V.

ANNONS
LocationVarberg|
|

Svar

på ”Bostad först – vad hände i kommunfullmäktige?

Under ärendet ”Bostad Först”, en motion från V, kom debatten i fullmäktige den 19 januari 2021 att handla om huruvida det är vetenskapligt säkerställt att modellen Bostad först fungerar överallt. Jag hävdade och hävdar fortsatt att olika studier visar på olika resultat. Stöd för detta finns att hitta i den litteraturöversikt från 2020 som gjorts av Ola Segnestam Larsson forskare vid Centrum för civilsamhällesforskning och vid Handelshögskolan i Stockholm.

Segnestam Larsson skriver i sin avslutning ”Resultaten av den systematiska litteraturöversikten visar på både positiva resultat och effekter såväl som variationer, i vissa fall avsaknad av samt negativa resultat och effekter av Bostad Först för människor med stödbehov i Sverige. Det är också oklart i vilken grad signifikanta skillnader mellan Bostad först och andra insatser går att påvisa”. Detta är orsaken till att jag yrkade avslag till motionen.

ANNONS

Segnestam Larssons genomgång omfattar 41 artiklar och är vetenskapligt genomförd. Jag rekommenderar V och S att läsa igenom och förhoppningsvis ta till sig ny kunskap. Nu raljerade jag visst igen.

Erland Linjer (M)

ANNONS