Jag hoppas ännu en gång på stort stöd till föreningen ”Rädda Hallandskusten” från alla hallänningar och sommarboende, skriver insändarskribenten..
Jag hoppas ännu en gång på stort stöd till föreningen ”Rädda Hallandskusten” från alla hallänningar och sommarboende, skriver insändarskribenten.. Bild: Johan Nilsson / TT

Nu eller aldrig! Upp till kamp emot kvalen!

Nu och för kanske all framtid skall kustlinjen utanför Halland förfulas.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Barsebäck 1 start 1971 stängd 1999. Barsebäck 2 start 1973 stängd 2005. Total produktion 202 TWh.

Ett av Sveriges största kapitalförstöring genomfördes på grund av påtryckning från Danmark, som hade en ny stor internationell industri på gång; Vestas, vindkraftverk. Vestas förväntades generera nya importmiljarder, utöver inkomster från fläskkött och broiler kycklingar. En svag svensk regering med krav också från miljöpartiet tog beslut om nedstängning. Ingen, stad eller kommun, i Sverige, krävde detta. Om jag förstått allt rätt. Så då började stora vita propeller försedda stolpar med röd lykta i toppen att resas i Sverige, början i syd men har sedan, likt Kristian Tyrann, invaderat vårt land. Nu har de ”rööd/vide” nått till norra Norrland och ödelagt stora odlingsbara arealer jordbruks och skogsmark.

ANNONS

Jag undrar, om svensk kärnkraft fått fortsätta att utvecklas, med de verk som fanns och med vår vattenkraft, hade vi i dag då haft elbrist, med väldigt hög, dubblerad, elkostnad speciellt i södra Sverige? Men nu och för kanske all framtid skall kustlinjen utanför Halland förfulas och den obrutna horisonten skövlas av enorm vindkraftsindustri cirka sju kilometer från land. Motsvarar sträckan Skogstorp-Glommen. Är det någon som tror att ett engelskt riskkapitalbolag satsar miljarder kronor på en industri som har en livslängd på ca 30 år med en effektivitet på ca 35-40% (det blåser inte alltid) för klimatets skull? Eller tror (vet) man att de vill ha tillbaka satsat kapital med ränta inom 12-15 år (40% av tiden 30 år) och med hög avkastning , som betyder mycket dyr el för oss elkonsumenter.

Enligt artikel i HN skulle havsindustrin ge el till 95 000 hushåll. Jaha, men bara under ca 4,8 månader om året, (40% av12 mån.) det blåser inte alltid. Rätta mig gärna om jag tänker/räknar fel. Jag förstå om lokala företrädare inom Favonius, med Kattegatt Offshore-drömmen, efter försäljningen till England, nu känner en lättnat att slippa gå till historien, som de förstörde den fria horisontlinjen och Hallandskusten, även för fisket och marinbiologisk skada. Det kommunala vetot, har ju miljöpartiet nedmonterat, så nu får vi hoppas på att länsstyrelsen eller försvarsmakten stoppar detta projekt. Jag hoppas ännu en gång på stort stöd till föreningen ”Rädda Hallandskusten” från alla hallänningar och sommarboende. Ni som kan, påverka era politiker!

ANNONS

Göran Höjner

ANNONS