Fredrika Albertsson, distriktsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet Halland.
Fredrika Albertsson, distriktsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet Halland. Bild: Privat

Nej till Miljöpartiets “klimatpolitik”

Det är vi moderater som driver en klimatpolitik som gör skillnad.

ANNONS
LocationHalland|

Partiet med ordet “miljö” i sitt partinamn, nämligen Miljöpartiet har under de senaste sex åren fått styra och ställa över svensk klimatpolitik i regeringen med Socialdemokraterna. Men vad har detta lett till? Svaret på den frågan är mycket enkel. Det har lett till elcykelsubventioner, flygskatt, plastpåseskatt och elbrist till vintern. Listan kan fortsättas göra lång. Därför måste vi själva ställa oss frågan, skall ett fyraprocentigt parti få styra över svensk klimatpolitik?

Miljöpartiet brukar påstå att vi moderater vill flytta frågan om utsläpp utomlands, istället för att jobba med det på hemmaplan. Detta påstående är absurd. Det är vi som driver en klimatpolitik som gör skillnad – på riktigt. Samtidigt fortsätter Miljöpartiet driva en ineffektiv och ihålig klimatpolitik, det är vi inte ensamma att tycka. År 2018 kritiserade Konjunkturinstitutet regeringens klimatpolitik och drog slutsatsen att sju av åtta klimatåtgärder har mycket liten eller ingen positiv påverkan på klimatet. Miljöpartiets klimatpolitik gör alltså mer skada än nytta för klimatet.

ANNONS

Sverige behöver en klimatpolitik som satsar på att minska utsläppen på de områden som släpper ut mest. För att nämna ett exempel. År 2018, samma år som Konjunkturinstitutet kritiserade regeringens klimatpolitik stod industrin för 32 procent av Sveriges koldioxidutsläpp och basindustrin stod för 11 procent, enligt Naturvårdsverket. Man kan klart och tydligt se att satsningar på att minska utsläppen från industrin och specifikt basindustrin skulle göra med nytta för klimatet än elcykelsubventioner. Därför driver vi förslag som riktar sig till att minska industrins och basindustrins utsläpp genom klimatavdrag för de företag som drastiskt minskar eller eliminerar utsläppen. Detta kan exempelvis innebära produktion av fossilfritt stål.

Däremot har Miljöpartiet rätt i att transportsektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen, närmare 32 procent för inrikes transporter, enligt Naturvårdsverket 2018. Deras främsta förslag för att minska dessa utsläpp är flygskatt och bensinskatt. Men det som är viktigt att ha med sig är att även inrikesflygets koldioxidutsläpp sjunker, de sjunker långsamt och har gjort det redan innan flygskatten infördes. Istället är det mer effektivt att fortsätta blanda in mer biobränsle, för att nämna ett exempel. Att beskatta bensin slår hårt mot de som bor på landsbygden. Där det inte finns alternativ till bilen för att ta sig till jobbet och för att skjutsa barnen till skolan. För människor med ansträngd ekonomi kan en höjd skatt vara förödande – därför bidrar bensinskatten till ökade orättvisor och ojämlikhet. Det som Sverige behöver är att investera i infrastruktur för koldioxidfria vägtransporter, järnvägen behöver rustas upp och laddstolpar för elbilar med utsläppsfri el, till exempel kärnkraft.

ANNONS

Så, skall verkligen ett fyraprocentigt parti styra svensk klimatpolitik?

Fredrika Albertsson,

distriktsstyrelseledamot Moderata Ungdomsförbundet Halland

ANNONS