Björn Mellquist Agape
Björn Mellquist Agape

Magstark motion av SD

Varför vill de bli av med de ensamkommande?

ANNONS
LocationVarberg|
|

Vid det senaste fullmäktigemötet i kommunen hade SD flera olika förslag som gällde de ensamkommande i kommunen. Detta är 7:e(!) gången frågan om ensamkommande tas upp där.

SD kommer med ett antal grundlösa anklagelser och sprider fördomar om olika saker. Deras påhitt om vad de vill åstadkomma följer ibland inte ens svenska lagar.

Motionen om att polisanmäla alla ensamkommande som blivit uppskrivna i ålder är dock extra magstark. Dels finns det inget stöd alls för att de har ljugit, utan endast i tveksamma och mycket rättsosäkra bedömningar ibland fått en annan ålder. Ett exempel; den ungdom som jag själv varit god man för tidigare, gjorde en åldersbedömning genom en röntgen av knät, som visade att han sannolikt var under 18. Sen gjordes en tandröntgen, där han bedömdes som sannolikt över 18 år. Samma röntgenbild på tänderna skickade jag då till en av landets ledande experter, Forodont i Laholm.

ANNONS

Där bedömdes han på samma röntgenbilder vara under 18! Samma resultat som knäröntgen alltså. Under 18. Ändå blev han uppskriven. Att då som SD hävda att ungdomen begått ett brott, ljugit och ska straffas, är verkligen väl magstarkt. Ingela Svensson (V) som i det civila är åklagare, påpekade också att en sådan polisanmälan gränsar till obefogad angivelse, vilket är en brottslig handling.

SD försöker på många olika sätt att motarbeta att de ensamkommande ungdomarna ska kunna stanna kvar i Varberg. Då blir det extra pinsamt när Erik Hellsborn (SD) på nästa punkt på dagordningen beklagar sig över att det är så svårt att få vikarier inom äldreomsorgen. Man hade ju hoppats att han ändå hade lyssnat lite, när jag strax innan hade berättat hur många av de ensamkommande som redan jobbat extra inom omsorgen i sommar, och som snart är klara med sin utbildning på Vårdprogrammet.

Varför vill han bli av med dem istället för att få hjälp av dem?

Nej, SD fortsätter sin taktik att tala illa om invandrare i olika sammanhang,

Med argument som är helt grundlösa och bygger på osanningar och fördomar.

Vi har brist på ungdomar födda -98, -99, -00. Om vi inte klarar att låta dem stanna i Varberg för deras egen skull, borde det vara självklart att göra allt för att behålla dem, just för att vi behöver dem här.

ANNONS

Björn Mellquist (V)

Vänsterpartiet i Varberg

ANNONS