Lösningen på problemet med fortkörning

Poliser behövs till att klara upp grova brott.

ANNONS
LocationHalland|

Fartdårar

En hel del artiklar i HN senaste tiden om fortkörning på vägarna, boende i närområden oroas av bristen på hänsyn av trafikanter.

Lösningen på detta problem är enkel, sätt upp kameror! Ett ännu bättre alternativ är att sluta använda poliser för trafikövervakning, ge privata företag – securitas/falksecurity/et al – uppdrag att övervaka trafikregler, detta fungerar utmärkt när det gäller parkeringsregler och annan övervakning.

Ytterligare en lösning är farthinder, inget gör en fartdåre mer ängslig än om bilen/mc far illa.

Att utbilda poliser till trafikövervakning är slöseri, de behövs till att klara upp grova brott, vi läser dagligen om gängkriminalitet och döds skjutningar, senaste offret var en tolvårig flicka som var ute och rastade hunden, vart är Sverige på väg!!?

ANNONS

En radikal förändring är av nöden, denna kan bara åstadkommas av lagstiftande makt, det vill säga våra riksdagspolitiker. Vilket tyvärr gör att litet hopp finns för någon förbättring/förändring.

Skam den som ger sig

ANNONS