Butik unik är ett av de arbetsintegrerade sociala företag som finns i Falkenberg.
Butik unik är ett av de arbetsintegrerade sociala företag som finns i Falkenberg. Bild: Dick Gillberg

Lönestödet till ASF-företag kan inte kallas bidrag

Det råder också helt osund konkurrens.

ANNONS
LocationFalkenberg|

Svar

på ledaren "Behjärtansvärda företag behöver synliggöras

Först vill jag tacka Katarina Erlingson som tog upp frågan om vikten av arbetsintegrerande sociala företag, ASF, för att fler personer ska kunna gå från långtidsarbetslöshet till anställning. Precis som Katarina skriver så är det ”lätt att gå vilse i alla begrepp och benämningar”. Tyvärr blev det lite så i lördagens ledare.

Det beskrivs mycket riktigt att ”ASF-företagen vill arbeta på samma villkor som alla andra företag” men sedan går det lite snett. Det står att ASF-företag får bidrag från arbetsförmedlingen som om det skulle vara en intäkt som inte andra företag får, så är det absolut inte. I stort sett alla som har anställning i ett ASF har någon form av funktionsnedsättning eller annan problematik som gör att man har svårt att få anställning i ”vanliga” företag. Om det är en ”godkänd” funktionsnedsättning enligt AF så får företaget ett lönestöd som kompensation för det bortfall i produktion som individen har. Detta stöd kan vilket företag som helst få om man anställer någon med funktionsnedsättning. Tyvärr är stödet väldigt lågt och maxtaket är en lön på 20 000 kronor per månad, samtidigt som man kräver att företaget har löner enligt kollektivavtal. Detta leder till att de flesta företag inte har råd att anställa personer med särskilda behov. Dessa individer behöver ofta tydligare arbetsledning och handledning men för det får företaget ingen kompensation så att betrakta stödet som ett bidrag till verksamheten är alltså helt fel.

ANNONS

Sedan råder det också helt osund konkurrens från både Samhall och vissa kommunala verksamheter. Samhall får ett årligt stöd från staten där ersättningen inte prövas mot hur stor funktionsnedsättning individen har, vilket det görs i alla andra företag. Det leder till att Samhall ofta anställer de med små funktionsnedsättningar för att också klara de jobb som de upphandlat men ersättningen är betydligt högre än det högsta bidraget andra företag kan få. Kommuner o andra sidan kan ta in gratis arbetskraft och driva Återbruk, caféer och annan verksamhet men de behöver inte anställa, de kan då precis som Samhall dumpa priserna och konkurrera ut både ASF och andra företag. Så ja vi spelar med olika spelregler och det är sällan eller aldrig ASF-företag som har bättre förutsättningar än andra.

Det är snårigt och svårt att sätta sig in i arbetsmarknadspolitiken i dag och Arbetsförmedlingens totala kollaps gör det ju ännu svårare förstås. För er som är intresserade av att veta mer så kommer jag gärna till er och berättar och diskuterar dessa frågor. Slutligen vill jag också rätta till ytterligare en detalj från ledaren, Snickeri Mimosa är inte en del av En trappa upp utan ett fristående företag men vi har ett tätt samarbete. Övriga ASF som finns i Falkenberg är, Knopster, Tassa in, Butik Unik och ett nystartat företag Hvarjehanda och diverse. Tyvärr gick Fågel Fenix i konkurs i början av året.

ANNONS

Lena Carlbom

verksamhetsledare på En trappa upp

Svar

från ledarredaktionen:

Tack för tillrättaläggande och jag beklagar verkligen att det blev fel. Det är rättat i artikeln som ligger på webben.

Katarina Erlingson

ledarskribent

ANNONS