Stödet till ensamkommande har väckt debatt.
Stödet till ensamkommande har väckt debatt. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Linjer jämför äpplen med päron

Det finns all anledning att bemöta.

ANNONS
LocationVarberg||

Apropå

artikeln ”Tolkningsfråga om stöd till ensamkommande väcker debatt

Det finns all anledning att bemöta det som Erland Linjer framför i HN:s artikel om bidrag till unga vuxna i asylprocess.

I bästa fall är det äpplen och päron som Erland Linjer jämför då han likställer beslut om försörjningsstöd med beslut om uppehållstillstånd. Att socialförvaltningen inte beviljar försörjningsstöd betyder att några pengar inte betalas ut i väntan på beslut från högre instans, men ett avslagsbeslut om uppehållstillstånd är naturligtvis inte liktydigt med att du med omedelbar verkan avvisas från Sverige. Ingen av de ungdomar som fått avslag från Migrationsverket har placerats i Migrationsverkets förvar i Kållered i väntan på avvisning av den enkla anledningen att beslutet har överklagats. Det torde vara uppenbart för de flesta att innebörden av detta är att dessa ungdomar har ett pågående asylärende vilket innebär att de uppfyller ett av fullmäktiges tre krav.

ANNONS

Möjligen är detta också uppenbart för Erland Linjer eftersom han tycker att ”det är synd att det står domstol. Det skulle ha stått beslut. Det har blivit ett missförstånd”. Vi utgår dock från att de 61 ledamöterna i fullmäktige fattade sitt beslut fullt medvetna om att det stod ” den sökande ska ha ett asylärende som prövas i domstol” och förstod innebörden av detta. Något annat vore otänkbart och dessutom oroväckande med tanke på att mandatperioden precis påbörjats. Det må vara Erland Linjers vilja att det skulle stått något annat, vilket i så fall skulle ha ordnats innan beslutet fattades den 18 december 2018. Att hävda att ett enhälligt fullmäktige missförstått sitt beslut och att det därmed är legitimt att verkställa beslutet i strid mot dess innebörd är ett märkligt resonemang. Erland Linjer tolkar inte fullmäktiges beslut, han gör efterhandskonstruktioner.

Vi hoppades att interpellationsdebatten skulle ge svar från övriga partier om hur de ser på verkställandet av fullmäktiges beslut. Möjligheten finns fortfarande för de som inte förklarat sin ståndpunkt att göra detta. Vänsterpartiet har skrivit till kommunrevisionen och bett dem att undersöka ärendet.

Lars-Åke Erlandsson (V)

Kajsa Lissel (V)

Gerhard Eriksson (V)

Kjell-Erik Karlsson (V)

Ingela Svensson (V)

ANNONS

Björn Mellquist (V)

Marie Lindén (V)

ANNONS