Viktigt att framför allt satsa på civilförsvaret

MP anser att försvarets kostnader, i budgetprocessen, ska vägas mot övriga viktiga samhällsutgifter.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Jag är en stark anhängare till demokratin. Nu har det varit EU val och det verkar som att valdeltagandet ökat från förra gången det var EU val. Bra, men fortfarande alldeles för lågt valdeltagande. Demokratin behöver försvaras varje dag, bland annat genom att användas där vi har den!

I demokratins tjänst hanterar jag intressanta och viktiga frågor för framtiden, dagligdags. Jag och många andra riksdagsledamöter.

Hur ska Sverige ställa sig till kärnvapenavtalet? Nästan nio av tio svenskar tycker att vi ska skriva under. Vi i Miljöpartiet är tydliga med vad vi vill, skriv under! Men övriga partier sänder oroande signaler.

ANNONS

Hur gör vi med torsken i Östersjön? I veckan kom råd från Internationella havsforskningsrådet ICES, det sammansatta forskningscenter som ger råd till EU länderna kring hur mycket fisk av olika arter man kan fiska utan att skada bestånden. ICES vill att fisket efter torsk på det östra beståndet i Östersjön stoppas helt nästa år. Rådet rekommenderar också att fisket i det västra beståndet minskar med 52 procent jämfört med 2019, och man föreslår även att fångsten av skarpsill minskas.

Vad kommer Sverige att gå fram med i förhandlingarna i EU? Kan det vara nu det går att införa Ekosystembaserad förvaltning av våra hav? Mp tycker; Forskarnas rekommendationer ska gälla och nu är det dags att införa ekosystembaserad förvaltning av våra hav! Men får vi igenom det, i Sverige, i EU?

Försvarsberedningens slutrapport har släppts, där många viktiga och bra förslag för att stärka vårt totalförsvar finns med. Det kommer att kosta pengar att bygga upp vårt försvar igen. Mp vill framförallt att det satsas på att bygga upp civilförsvaret, stärka oss mot cyberhotet och stärka det psykologiska försvaret. Vilka avvägningar bör vi göra gentemot andra områden, sjukvården, skolan, socialförsäkringssystemet, åtgärder för att hejda klimatförändringarna med mera? Här anser mp att även försvarets kostnader måste in i den sedvanliga budgetprocessen och vägas mot övriga kostnader, viktiga för samhällets funktioner och vårt välfärdssystem.

ANNONS

I veckan närvarade jag också på veterandagen 2019. Det var en mycket vacker, tänkvärd och känslosam dag. Jag fick ta del av berättelser från veteraner som tjänstgjort i militära FN insatser, i civila insatser, ex. från Röda Korset som under Koreakriget var med och byggde upp sjukhus och sjukvård där.

Många fantastiska människor delade med sig av sina upplevelser, människor som tjänstgjort under omständigheter de flesta av oss inte ens kan föreställa oss, än mindre vill uppleva. Långt borta från sina nära och kära, för freden, medmänskligheten och demokratin. Jag sänder er alla ett innerligt tack för era fantastiska insatser! Tack!

ANNONS