Vi behöver äta mer av det klimatsmarta vildsvinet

Ledare 14/4. ”Om inte avskjutningen ökar betydligt kan vildsvinsstammen fördubblas inom några år”, går det att läsa i inledningen till Naturvårdsverkets nya förvaltningsstrategi för vildsvin. Inte så förvånande passerade den förbi närmast obemärkt, förutom bland jägare och andra verksamma inom gröna näringar som läser branschtidningar. Strategin förtjänar dock att uppmärksammas bredare än så.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Vildsvinen vållar årligen stora skador för lantbruket. Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, beräknade häromåret kostnaderna för förstörelsen till en miljard kronor om året. Skadorna kan inte heller bara räknas i kronor och ören, under det senaste decenniet beräknas vildsvinsrelaterade trafikolyckor ha ökat med 150 procent. Naturvårdsverkets nya mål till 2025 är att halvera kostnaderna för skadorna i lantbruket och kraftigt minska antalet trafikolyckor med vildsvin till 3 000 per år. Under 2019 uppgick de till närmare 8 000.

Det viktigaste målet är dock att betydligt fler vildsvin ska skjutas än i dag. Vildsvinsplågan är inte längre något isolerat landsbygdsproblem utan har växt till ett utbrett samhällsproblem. Det har rapporterats om påverkan på idrottsplatser, kyrkogårdar och i privata trädgårdar. Få har så lätt att miljöanpassa sig som vildsvinen, men förutsättningarna för att hindra stammen från att växa har saknats.

ANNONS

Jägare som väl velat bidra har tvärtom bemötts av obegripliga regler. Vildsvin är nattdjur, men fram tills nyligen krävde sådant som underlättar just nattlig jakt, som mörkersikten och värmekameror, särskilda tillstånd. I stället för att jaga vildsvin, har vi haft jägare som fått lägga sin tid på att köa hos länsstyrelsen.

Nu vill Naturvårdsverket inte bara underlätta jakt, utan fokusera den till hondjur för att hämma tillväxten. Samtidigt avråder man från den matning av vildsvin, som länge varit omdiskuterad. Välkommet såklart, men planering och strategier i all ära: nu är det upp till politiker att stifta lagar, länsstyrelser att skapa rätt förutsättningar lokalt, jägarna att verkligen jaga, men också till oss konsumenter att faktiskt efterfråga vildsvinskött. Så varför inte servera vildsvinsstek på festen? Självklart borde vildsvin även serveras i skolmatsalar och på äldreboenden. För att det ska möjliggöras måste dock mer kött lämna jägarnas frysboxar. Livsmedelsverket lämnade i fjol ett förslag för hur mer av vildsvinsköttet ska kunna nå konsumenterna.

Vildsvin är ett klimatsmart kött, och den som väljer det före andra alternativ i köttdisken, gör inte bara ett klimatsmart val, den bidrar dessutom till att begränsa stammen. I förlängningen är det val som leder till mindre skador på jordbrukets grödor, färre viltolyckor och till att hålla djuren borta från urbana miljöer. Naturvårdsverket har rätt i att avskjutningen måste öka betydligt, men till syvende och sist är det allas vårt ansvar att det blir verklighet.

ANNONS

ANNONS