Cecilia Rönn: Tillväxt gör Sverige rikare - och klimatvänligare

Produktivitetskommissionen har lämnat sitt första delbetänkande som visar att det svenska utbildningssystemet är helt avgörande för svensk tillväxt. Det är med vårt humankapital som driver innovation och teknisk utveckling som Sverige har konkurrensfördelar på den internationella marknaden.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Det är en av anledningarna till att Liberalerna i regeringen driver på reform efter reform för skolan och för yrkesutbildningar som möter den stora kompetensbrist som finns i Sverige. Det är därför som Liberalerna har varit drivande i att förbättra experskatten och FoU avdraget. Viktiga reformer för att stärka Sveriges konkurrenskraft och tillväxt.

I delbetänkande föreslår man även att man ska sänka den statliga inkomstskatten och sänka och förenkla skatt på små inkomster med sammanslagning av olika avdrag som finns idag. Liberalerna såg till att värnskatten togs bort och nu har Svenskt näringsliv i en rapport visat att reformen betalt sig mycket snabbare än man räknat med en självfinansiering på 200 procent. Detta är väldigt intressant och borde analyseras vidare av regeringen för att kunna fortsätta driva på med viktiga skattereformer för att få igång tillväxten. Nästa steg borde vara att ta bort avtrappningen av jobbskatteavdraget som Socialdemokraterna införde 2016. Även denna reform skulle enligt beräkningar vara självfinansierad och öka vår produktivitet i Sverige. Detta driver Liberalerna på för inom regeringen.

ANNONS

Varför är det då så viktigt att öka tillväxten? Skillnaden mellan 1 eller 1,5 procents tillväxt på 25 år motsvarar 1000 miljarder kronor i dagens penningvärde. Det skulle stärka våra företag, vår ekonomi och vår välfärd.

Det är genom tillväxt vi kan klara klimatomställningen och få en renare miljö. Det har historien visat och det visar den utveckling och innovation som pågår. Vi har en ren uppvärmning av våra hus i Sverige, vi införde renare bilar, mer bränslesnåla bilar och nu elektrifierar vi fordonsflottan. Digitaliseringen har minskat vår konsumtion samtidigt som vi ökar vår tillväxt. Innan hade du cd-skivor hemma som konsumerade massor av material. Nu har du miljontals skivor i din telefon. Innan hade du hela bokhyllan full med uppslagsverk, nu kan du få plats med flera kilo böckers kunskap i ditt digitala verktyg.

Det finns en industri där bristen på teknisk utveckling har gjort att den fortfarande genererar stora utsläpp och en stor påverkan på vår miljö. Modeindustrin beräknas stå för cirka tio procent av världens utsläpp. Jag har besökt flera företag som jobbar med innovation av att återvinna och ta tillvara på textilier som menar att bristen på teknisk utveckling gör att man ligger långt efter vad man skulle kunna vara med dagens teknik för att minska utsläppen.

ANNONS

Politiken ska vara en möjliggörare för tillväxt, innovationskraft och utveckling för en bättre välfärd, minskade utsläpp och en renare miljö. Det kommer jag fokusera på till hösten. Nu ska jag försöka njuta av några lata dagar med familjen och äta massor av jordgubbar. Glad midsommar!

ANNONS