Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M): Sveriges företagare, landets samhällshjältar

Fokus måste läggas på att minska byråkratin, skriver gästkrönikör Jörgen Warborn (M)

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Företagare är vår tids samhällshjältar. Trots utmanande förutsättningar vågar de driva sina visioner framåt, vilket skapar det välstånd som vi alla är beroende av. Utan dem skulle vi ha färre jobb, lägre löner och ingen välfärd.

Enbart i Varberg betalar företagen med sina anställda över sex miljarder i skatt årligen. Det motsvarar kostnaden för fyrtio grundskolor, över sjutusen förskoleplatser, nära niohundra specialistläkare, tvåtusen poliser och nära 2500 undersköterskor i hemtjänsten.

Vi i politiken, oavsett om det är kommunfullmäktige i Varberg, Sveriges riksdag eller Europaparlamentet, har ett ansvar att underlätta för Sveriges företag så att de kan växa, skapa jobb och välstånd. Och jag har gång på gång framhållit vikten av att prioritera företagarna, vecka ut och vecka in, möte efter möte, år efter år.

ANNONS

Tyvärr är det alltför få politiker som förstår företagarnas förutsättningar. Det finns en romantiserad bild av livet som entreprenör. Frihet, flexibilitet och att förverkliga sina idéer hör till företagares verklighet, men det är inte enbart en dans på rosor. En företagares ansvar sträcker sig inte bara till sig själv och sin egen framgång, det inkluderar anställda, kunder och varumärke. Inte sällan möts man av motstånd i form av högt skattetryck och regelkrångel.

Verkligheten är att i stort sett alla som driver företag kan ge konkreta exempel från sin vardag om den tungrodda svenska byråkratin. Statistiken visar att det är fler företagare som upplever att det har blivit svårare att följa de statliga reglerna jämfört med hur det var för bara ett år sedan.

Sanningen är att för varje timme som en företagare måste lägga på pappersarbete är en timme de inte kan ägna åt att utveckla sitt företag. Varje timme i telefonkö till myndigheterna kan vara en utebliven affär. Varje krona en företagare måste lägga på dyra jurister är en krona de inte kan betala löner med. Just därför jobbar den moderatledda regeringen aktivt för att det ska bli enklare att driva företag i Sverige.

Idag, fredag, kommer jag att delta i Varbergs näringslivgala. Där firas framgångsrika företagare som med sina visioner bidrar till jobb och ökad välfärd. Jag hoppas kunna uppmuntra fler entreprenörer att engagera sig i att utbilda politiker om företagarnas värld. För vi behöver fler företagare som berättare för politiker om hur det är att driva företag. Jag ser också fram emot att i samtal med andra företagare berätta att det faktiskt har skett ett uppvaknande från politiskt håll. I början av mandatperioden var jag nästan ensam i EU-parlamentet om att prata företagsklimat - idag är det en kamp om talartiden när företagande står på agendan.

ANNONS

Allt fler stämmer samtidigt in i Moderaternas linje om att den ökade regelbördan måste bromsas, och  fokus läggas på att minska byråkratin och istället öka regelförenklingen.

Trots att utvecklingen fortfarande är utmanande, känner jag en övertygelse om att förändring är på väg. På mitt håll kommer jag att fortsätta driva på tills vi ser att företagarperspektivet får plats runt alla förhandlingsbord och tills vi ser det konkreta resultatet att byråkratin minskar.

ANNONS