Trondheim  20171009.
Lærer i klassesituasjon på barneskole  . Modellklarert til redaksjonell bruk.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT / kod  20520
Trondheim 20171009. Lærer i klassesituasjon på barneskole . Modellklarert til redaksjonell bruk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT / kod 20520 Bild: Kallestad

Svagt skolförslag från Miljöpartiet

Skolan. Fler måste utbildas, men hur får vi lärarna att stanna?

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Ledare 13/8. Problemen i svensk skola handlar inte bara om sviktande resultat bland elever. Inom 15 år beräknas Sverige sakna 80 000 lärare. Detta uppmärksammades av SVT under torsdagskvällen då de sände en debatt om svenska skola. På scenen stod bland annat utbildningsminister Gustav Fridolin och före detta utbildningsminister Jan Björklund.

Tydligt var att alla verkar vara överens om både problembild och i viss mån även lösningar. Status på läraryrket måste höjas och därmed även deras lön. Arbetsmiljön måste också förbättras.

Miljöpartiet har lagt ett förslag om att ge lärarstudenter möjlighet att jobba deltid i skolan under sin utbildning – och få full lön för det. På så sätt får studenterna en lärarutbildning och dessutom betalt under tiden.

ANNONS

Jan Björklund å sin sida meddelade i sitt sommartal att Liberalerna vill satsa på att anställa 18 000 lärarassistenter. Detta för att underlätta lärarnas arbete genom att ta hand om uppgifter som inte gäller lektionstiden.

– Lärare ägnar sig åt att planera utflykter, rapportera närvaro, följa med elever till skolsköterskan, vara vakter under provskrivningar och mycket annat som inte handlar om att vara just lärare, säger Björklund.

Båda förslagen har förtjänster men missar att angripa problemet med att hålla kvar lärare i yrket.

Tidigare i år uppmärksammades denna problematik för lärarkåren av Universitetskanslerämbetet. I den utredning som då presenterades föreslogs därför ett professionsprogram där lärare ska kunna se tydliga steg i karriären, med åtföljande löneutveckling. Där föreslogs också att lärarassistenter ska tas in igen, vilket alltså Liberalerna nu har hoppat på.

Problemet med lärare som inte stannar i läraryrket låter sig inte enkelt lösas med att fler lockas utbilda sig till lärare. Därför missar Miljöpartiets förslag i mångt och mycket målet. Fler lärare måste absolut utbildas. Men man måste också se till att de i nästa steg inte slutar.

Här är professionsprogrammet förmodligen ett rimligt steg på vägen, tillsammans med lärarassistenter för att underlätta arbetsmiljön. Möjligheten att göra karriär blir då tydligt vilket förmodligen skulle göra yrket mer attraktivt för många. Fler vägar in i läraryrket för personer med andra akademiska utbildningar är också ett viktigt komplement.

ANNONS

Man kan även fråga sig om det är en önskvärd utveckling att fler obehöriga lärare kommer att finnas ute i verksamheterna, vilket skulle bli konsekvensen av MP:s förslag.

På det hela taget är det för lite och för sent från Fridolins sida. Som utbildningsminister har han varit väldigt anonym under denna mandatperiod. Att månaden innan valet komma med ett förslag som endast bitvis angriper de problem som skolan lider av känns inte stabilt.

ANNONS