Barnomsorg Stenåsa för låg bemanning
Barnomsorg Stenåsa för låg bemanning Bild: L-G Johansson

Maria Haldesten: Stora grupper ett svek mot Varbergs barn

Lärarförbundet har rätt. Det är obegripligt att Varberg och Falkenberg inte förstår risken med bristerna.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Ledare 29/1. Höga bullernivåer och ökad stress – effekterna av stora barngrupper är väl dokumenterade. Liksom de negativa hälsoeffekterna för både personal och barn.

Ändå hörs "budgetmedvetna" politiker ständigt upprepa floskler om att "det är inte storleken det beror på". Och så pekar de kanske på personalens anpassningsförmåga eller att lokaler och lekplatser minsann kan delas av.

Nu kommer dock åter svidande kritik från Lärarförbundet, som nagelfarit Skolverkets statistik för landets alla kommuner. Siffrorna visar att 41 procent av de åldersindelade barngrupperna är för stora i Varberg, liksom 28 procent för Falkenberg. Våra kommuner följer alltså inte Skolverkets rekommendationer fullt ut.

ANNONS

Det får Lärarförbundet att se rött.

- Vi kräver en lagstiftning för att komma tillrätta med förskolornas stora barngrupper. Det är faktiskt obegripligt att politikerna inte redan har tagit denna situation på allvar, säger Johanna Jaara Åstrand, tillträdande ordförande för Sveriges Lärare.

Eftersom problemen med alltför stora grupper kvarstår år efter år vill lärarfacken göra som i Norge. Där resulterade ett landsomfattande förskoleuppror, där såväl personal som föräldrar och expertis samlades under hashtaggen #uforsvarlig, i att en lagstiftning kom på plats redan för flera år sedan.

Visserligen är en lag ingen absolut garanti för att kommunerna följer den. Det visar erfarenheter från andra områden. Men lagen skulle öka chanserna för att vi får en tryggare förskola.

- Det är ett omöjligt uppdrag. Ingen mår bra, inte personalen, inte barnen, markerar en förskollärare i Lärarförbundets podcast förskolan.

När gruppen blir för stor lär sig vissa barn snart att den som skriker högst får mest uppmärksamhet. Det gör det extra tufft för de barn som är tysta och mer introverta. Dit hör inte sällan flickor med neuropsykiatriska funktionshinder. Eftersom flickor med adhd är betydligt mindre hyperaktiva och utåtagerande än pojkar är risken större att deras svårigheter hamnar under radarn. De får då hjälp senare, med negativa hälsokonsekvenser som följd.

ANNONS

Av de halländska kommunerna är Falkenberg näst bäst. Men det är inte bra nog, vilket även uppmärksammades under en fullmäktigedebatt tidigare i år. Per Svensson (S) fick då kritik när han försökte slå sig för bröstet. En förskollärare, tillika M-politiker, visste mycket väl hur verkligheten ter sig även i en kommun som sagt sig vilja prioritera barngruppernas storlek. Det är nedslående.

ANNONS