Kommunpolis Ghadi Ghazale säger precis vad Varbergs föräldrar bör höra.
Kommunpolis Ghadi Ghazale säger precis vad Varbergs föräldrar bör höra. Bild: Dick Gillberg

Maria Haldesten: Stärk vården utan att blåsa av strid mot knark

Lika lite som beroendesjuka ska hamna mellan stolarna, lika lite ska vi ge drogmånglarna fritt spelrum.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Perplex misstro. För många föräldrar är det första reaktionen när de konfronteras med en bister sanning - deras barn har börjat testa droger.

Att det kan hända i vilken familj som helst är en insikt som kanske inte riktigt sjunkit in. Men i takt med att tillgången ökat och attityden blivit allt mer liberal – inte minst bland unga – kommer fler i kontakt med narkotika. Cannabis är en vanlig första drog.

– Vi upptäcker tolvåringar med narkotika i kroppen. De vi ertappar är troligen en bråkdel, säger Varbergs kommunpolis Ghadi Ghazale, i HN:s serie om beroende.

Det bör ge föräldrar i Varberg och Falkenberg en tankeställare. Och ett skäl till att ta det där samtalet - gärna redan innan man börjat ana oråd.

ANNONS

Att tro att ens barn aldrig skulle testa – är det dummaste man kan göra. Vilken ung människa som helst kan, oavsett bakgrund, bli frestad.

Flera politiska ungdomsförbund jobbar dessutom för legalisering. Det kan ses som ett tecken att vuxenvärlden är överdrivet nojig. Detta trots att Luf, Cuf och Muf oftast motiverar sina ställningstagande med att legalisering skulle förbättra vården och minska de kriminella gängens makt. .

Att risken för att fastna i missbruk är större för den som har problem med exempelvis psykisk ohälsa, eller lever i någon form av utsatthet, betyder inte att andra går "säkra". Många av dem som utvecklat ett beroende vittnar om en inledningsperiod med en känsla av att ha läget helt under kontroll - att det bara var en kul grej på fest. Tills det inte var så kul längre.

Att den som fastnat i beroende snabbt skall kunna få rätt vård är lika viktigt som vid andras sjukdomstillstånd. Därför är det hoppingivande att förändringar och förbättringar är på gång. En otydlig ansvarsfördelning som försvårat för människor i behov av hjälp är inte acceptabel, men så har det uppenbarligen sett ut.

– Beroende är den enda diagnosen som inte behandlas av regionen. Något som ställer till det och bidrar till att personer riskerar att falla mellan stolarna, säger Anneli Lif, enhetschef missbruk och socialpsykiatri, socialförvaltningen inom Varbergs kommun.

ANNONS

Hon sätter sitt hopp till att den pågående samsjuklighetsutredningen ska landa i att regionerna tar ansvaret för olika behandlingsprogram och öppenvården. Boende och arbete ska dock ligga på Socialtjänstens bord - vilket är det rimliga.

Helhetssynen på den hjälpbehövande individen kräver dock förstås fortsatt samverkan mellan kommun och region.

Bakom förändringsförslagen står, Anders Printz, regeringens särskilda utredare. Han beskriver ett skifte - att målt framför blir minskade narkotikarelaterade skador snarare än ett narkotikafritt samhälle.

Att helt ge upp den senare visionen riskerar dock att leda till sämre koll på exempelvis krogarna. Det vore olyckligt. För även om sjukdom ska behandlas inte straffas - så finns alla skäl att fortsätta sträva efter att tillgången på narkotika begränsas. Knarkfria krogar är en utmärkt målsättning.

ANNONS