Snabbtåg kan hota en ny station i Väröbacka

Ledare 2/11. Ska tågen gå snabbare på Västkustbanan i framtiden? Det är inte omöjligt då Trafikverket planerar för detta i den nationella planen. Men planen kan förstås grusas både en och flera gånger.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Planeringen för vägar och järnvägar är en långsam historia, och måste förstås vara det. Stora byggen ska planeras med eftertänksamhet och noggrannhet.

De tåg som går på Västkustbanan i dag går i varierande hastigheter. Förstås beroende på själva banans utformning och konstruktion, men också beroende på tåget. Snabbtågen som tidigare kallades X2000 går som snabbast strax över 200 km/tim. Öresundstågens topphastighet är 180 km/tim. Trafikverket funderar nu på att möjliggöra för högre hastigheter, upp till 250 km/tim, vilket man kallar höghastighetståg. Det är lite missvisande, för riktiga höghastighetståg kan gå ännu fortare, 300 km/tim eller mer, men kräver då särskilda banor.

ANNONS

Själva banan och rälsen genom Halland skulle klara högre hastigheter redan nu, men tågen klarar det inte. Dessutom behövs ett bättre signalsystem för att öka säkerheten. Att Trafikverket vill satsa på detta är mycket bra, men det finns förstås problem. När olika tågsystem ska samsas på samma bana är det ytterst komplicerat att lägga tidtabellen så att tågen inte stör varann. Även om Västkustbanan har dubbelspår kan tågen inte köra om varann hur och var som helst.

Det finns alltså en inbyggd konflikt när det gäller tågen. Är tågen främst till för kortare pendling eller finns det efterfrågan för pendling på längre sträckor? Ju snabbare tåg desto längre kan man pendla till sitt arbete. Snabbtåg och höghastighetståg kräver få stationer, samtidigt som människor vill att tågen ska stanna just där de bor.

Vi har redan sett problematiken med Öresundstågen. Stationen i Åsa har inte en tillräckligt tät trafik just för att planeringen för Öresundstågen helst utgår från max ett stopp per kommun för att människor ska kunna pendla långt. Samma problem kommer att uppstå med den kommande stationen i Väröbacka. När kommunpolitiker i Halland kräver stopp också i Getinge och kanske Slöinge är tåget snart inget alternativ till bilen längre. Det är alltså en grannlaga avvägning som politikerna måste göra och Halland måste ses som en helhet.

ANNONS

Med tanke på hur mycket troll det gått med de tänkta höghastighetsbanorna Stockholm - Malmö respektive Stockholm - Göteborg kan luttrade personer undra om hastigheter på 250 km/tim någonsin blir av i Halland, man konkurrerar ju om samma pengar. Den regionala pendlingen är väldigt viktig, men lika viktigt vore att få tågsystem där tågen går så fort att de helt kan konkurrera ut det miljöfarliga flyget. Det är tuffa prioriteringar av pengarnas användning och något som även kommunpolitiker måste ha förståelse för. Kanske kommer stationen i Väröbacka bara bli en vacker dröm?

ANNONS