Ordförande Unizon, riksförbund för kvinnojourer Olga Persson och polisinspektör Markus Antonsson.
Ordförande Unizon, riksförbund för kvinnojourer Olga Persson och polisinspektör Markus Antonsson. Bild: TT

Katarina Erlingson: Sluta slå måste bli lika viktigt som sluta skjut

Mäns våld mot kvinnor är i flera polisregioner mer dödligt än det gängrelaterade skjutvapenvåldet. Men vem har sett de svarta rubrikerna om detta, vem har hört politiker säga att nu måste det till krafttag, nu ges det resurser för att få stopp på det oerhörda våldet? Till skillnad från de gängrelaterade skjutningarna där den politiska upprördheten är stor och där partierna tävlar om att föreslå åtgärder för att få stopp på våldet.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Att kvinnor som grupp har en lägre status än män som grupp är uppenbart när man gör denna, högst relevanta, jämförelse.

Polismyndigheten är självkritisk, mäns våld mot kvinnor har inte minskat konstaterar man i sin årsredovisning för 2023. Ett framgångsrikt projekt, kallat Igor, har lagts ner för att kunskapen i stället ska spridas till alla poliser i yttre tjänst, är tanken.

Polisinspektören Markus Antonsson som ledde Igor konstaterar att utan specialgrupper blir det inte samma kvalitet i arbetet.

Anders Thornberg initierade under sin tid som rikspolischef en nollvision för mäns våld mot kvinnor, men risken är att arbetet går i stå. Man får hoppas att Thornberg fortsätter arbetet i sin nya roll som landshövding i Halland. I samband med internationella kvinnodagen för några veckor sedan skrev Thornberg i en insändare:

ANNONS

"På senare år har det våldsförebyggande arbetet kommit mer i fokus men vi måste gemensamt jobba ännu mer för att motverka våldet i Hallands län. Det är avgörande med ett större och mer konstruktivt engagemang från fler aktörer i samhället."

Arbetet kan inte smetas ut i den normala verksamheten utan behöver ett särskilt fokus. Hjulet behöver inte uppfinnas igen, bland annat Igor-projektet har tydligen fungerat. I Malmö testas en metod som går ut på att man sätter större tryck på förövaren. Ungefär som i det framgångsrika projektet Sluta skjut, även om projektet inte heter Sluta slå.

De våldsamma männen i Malmö hamnar på en lista där de delas in i risknivåer. Polisen, socialtjänsten och frivården samarbetar och männen söks aktivt upp och budskapet blir därmed tydligt.

Olga Persson, ordförande för Unizon som samlar 130 kvinnojourer, konstaterar att trots flera års tal om nollvision saknar polisen en samlad strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Politiskt finns det säkert uttryckt med många vackra ord hur viktigt det är att stoppa mäns våld mot kvinnor (det förekommer också att kvinnor slår sin partner, men det är inte alls lika vanligt, så är det sagt), men det saknas det stora fokus och pressen på alla aktörer som krävs för att våldet ska minska. Det duger inte att enbart fokusera på det gängrelaterade våldet när det ser ut som det gör med våld i nära relationer. Det är inget som ska hållas inom familjen, det är något som samhället i stort måste ta på allvar och lägga sig i med kraft för att stoppa.

ANNONS
ANNONS