Hungarian Prime Minister Viktor Orban replies to an oppositional MP during a question and answer session of the Parliament in Budapest, Hungary, Budapest, Hungary, Monday, March 30, 2020. Hungary's parliament on Monday approved a bill giving Prime Minister Viktor Orban's government extraordinary powers during the coronavirus pandemic, without setting an end date for their expiration.  The bill was approved by Orban's Fidesz party and other government supporters by 137 votes in favor to 53 against. (Zoltan Mathe/MTI via AP)  MTI122
Hungarian Prime Minister Viktor Orban replies to an oppositional MP during a question and answer session of the Parliament in Budapest, Hungary, Budapest, Hungary, Monday, March 30, 2020. Hungary's parliament on Monday approved a bill giving Prime Minister Viktor Orban's government extraordinary powers during the coronavirus pandemic, without setting an end date for their expiration. The bill was approved by Orban's Fidesz party and other government supporters by 137 votes in favor to 53 against. (Zoltan Mathe/MTI via AP) MTI122 Bild: Zoltan Mathe

Slapphänthet mot Ungern gör EU till nytt FN

Oförmågan att hålla på sina egna principer urvattnar syftet med unionen. Legitimiteten kräver att fördragen värnas.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Ledare 6/4. Covid-19-pandemin har under sin framfart inte bara skördat liv och kraftigt destabiliserat världsekonomin, utan också tvingat länder att vidta extraordinära politiska åtgärder. Världen över deklarerar fler och fler nationer nationellt nödläge/undantagstillstånd, från Storbritannien till Spanien, USA, Kanada och hela vägen till Indien. I det temporära rättsliga tillståndet antar regeringar särskilda nödbefogenheter för att hantera pandemin, och ordinära konstitutionella förfaranden sätts ur spel. Givetvis är dessa särskilda befogenheter underkastade, i alla fall i fungerande demokratier, en proportionalitetsprincip.

Den som anser sig en vän av demokrati och rättsstat bör med andra ord iaktta vaksamhet innan sådana befogenheter antas – och oro när de inte är proportionerliga i relation till det syfte de sägs tjäna.

ANNONS

Att det ungerska parlamentet, där regeringspartiet Fidesz har två tredjedelars majoritet, under måndagen klubbade igenom såväl en förlängning som en fördjupning av landets redan rådande undantagstillstånd kan knappast anses iaktta sådan vaksamhet. Regeringen med premiärminister Viktor Orbán i spetsen har nu, på obestämd tid, upplöst parlamentet och regerar istället genom direkta dekret till ”slutet av Corona-krisen”. Vilka åtgärder dessa dekret är begränsade till har inte specificerats. Indirekt innebär det att regeringen kan skjuta fram val, till dess att de själva bedömer att krisen är över.

Att Ungern inte, sett till sitt redan iögonfallande demokratiska underskott med begränsningar av individuella friheter, tvekar att iaktta proportionalitetsprincip till skydd för demokrati och rättsstat är inte förvånande. Vad som dock är förvånande – och frustrerande – är EU-kommissionens fortsatta brist på oro och kraftfullt motagerande.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande, skrev under tisdagen en tweet där hon konstaterade att EU-ländernas akuta pandemiåtgärder måste vara strikt proportionerliga för att inte stå i strid med unionens grundläggande principer och värderingar. Som så många gånger förut nämndes dock inte Ungern vid namn. Von der Leyen nöjde sig med att konstatera att samtliga medlemsländers åtgärder skulle ”analyseras”, och att kommissionen skulle övervaka dess tillämpningar.

Responsen är ytterligare ett tecken på kommissionens vacklande ansträngningar att ta itu med Ungerns allt mer auktoritära styre. Den centrala frågan blir vilken legitimitet och auktoritet unionens värden – stadgade i Europakonventionen och i den underliggande subsidiaritet- och proportionalitetsprincipen – faktiskt har när ett medlemsland gång på gång kan trycka tillbaka medborgerliga fri- och rättigheter, och där utnyttjandet av Covid-19-utbrottet bara är det senaste exemplet.

ANNONS

Om kommissionen fortsätter att låta Ungern driva allt längre ifrån unionens grundvalar kommer EU inte längre kunna tillskriva sig själv titeln av en fördragsbunden union, utan förvandlas till en intresseorganisation. Likt det FN har kommit till att bli – fint på papper, men tandlöst när det väl gäller.

ANNONS