Jörgen Warborn, Europaparlamentariker (M): Skydda svenska körkort mot EU-byråkrati

EU:s förslag är en dikeskörning som hämmar rörligheten, skriver Jörgen Warborn (M).

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Just nu pågår arbetet med ett nytt förslag till körkortsdirektiv inom EU, en viktig lagstiftning som reglerar körkortskrav och syftar till att öka fri rörlighet och trafiksäkerhet i unionen. Förslaget som ligger på bordet riskerar i nuläget det rakt motsatta och har väckt debatt såväl i Bryssel som i Halland.

En stor del av debatten kretsar kring de orimliga ändringsförslag som Miljöpartiets grupp i Europaparlamentet har lagt på bordet. Förslag som skulle försvåra för samtliga bilägare i Sverige med en större bilmodell och samtidigt begränsa möjligheten för ungdomar att ta sig fram på vägarna.

En av de mest kontroversiella aspekterna i deras förslag är att införa ett helt nytt körkort för bilar som väger över 1 800 kg. I denna kategori skulle exempelvis SUV:ar och skåpbilar ingå, men även vissa elbilar, som traditionellt väger mer än ”vanliga personbilar”.

ANNONS

Vad skulle detta innebära mer konkret?

Tänk dig en situation där en småföretagare, vars verksamhet kräver användning av en skåpbil för frakt, plötsligt tvingas skaffa ett helt nytt körkort för att kunna fortsätta sin verksamhet.

Tänk dig en barnfamilj i behov av en större bil för att rymma allt och alla som nu behöver hitta extra utrymme i såväl schema som budget för ett nytt körkort.

Det handlar också om människor på landsbygden, som i vardagen är beroende av bilen. I slutändan, är det för många en inskränkning av friheten att välja en bil som passar just ens egna behov.

Utöver detta föreslår Miljöpartiets grupp även höjda åldersgränser för mopedbilar och EPA-traktorer. Dessutom ska nya körkortsinnehavare inte få köra fortare än 90 km/h, och nattkörning mellan midnatt och klockan 06.00 ska begränsas. Allt detta skulle kraftigt begränsa ungas rörlighet på vägarna.

Bilen möjliggör inte bara personlig rörlighet utan är även en viktig del av den sociala och ekonomiska infrastrukturen i samhället. För alla i körkortsför ålder. För många, särskilt på landsbygden, är bilen det enda realistiska transportmedlet för att pendla till arbete, köra barn till aktiviteter eller besöka familjemedlemmar på äldreboenden. Det är tydligt att de framlagda förslagen skulle innebära en betydande börda för alla de som är beroende av bilen i vardagen.

ANNONS

Förslagen representerar inte bara mer regelkrångel för företagare, familj och landsbygd utan undergräver samtidigt det övergripande syftet med körkortsdirektivet, som grundar sig på att öka trafiksäkerheten och främja rörligheten inom EU. Istället för att stödja och främja riskerar de snarare att begränsa den.

Jag kommer alltid att stå bakom familjer, företagare och vår svenska landsbygd. De framlagda förslagen liknar en verklig dikeskörning och jag kommer att arbeta hårt för att de ska förkastas.

ANNONS