Maria Haldesten: Skandalskolor bör kunna stängas direkt

Den skumma friskolan i Varberg borde ha avslöjats tidigare - om tidigare inspektörer hade agerat skarpare.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Den bedagade gården nära Sätila är en osannolik plats för en skola. De små stugorna, som lär ha tjänat som elevhem för ett antal elever från Varbergsskolan Lära för Livet, är av billig campingmodell. Kanske har eleverna byggt dem själva? Det är en del av utbildningskonceptet.

Först när man kikar igenom fönstret till den gamla mangårdsbyggnaden syns enstaka spår av skolverksamhet: en kulram och några barnteckningar.

Å andra sidan är det väl precis så den misstänkt ohederliga rektorn vill ha det. På hennes "Farm School", som bedrivits utan tillstånd, ska eleverna socialiseras in i vuxenvärlden. Vägen går via vuxensysslor - alltså att sköta en gård och dess djur. Som ankorna som vandrar runt på gårdsplan.

ANNONS

– När ungdomar arbetar på sin miljö förstår de att de behöver kunskap. I stället för uppgifter som kommer ur matteboken får de räkna ut arean för att veta hur mycket färg de behöver för att måla ladugårdväggen, förklarar rektorn i en intervju i Montessoripodden.

Jenny Marie Höglund skryter lite om sin unika verksamhet. Hon berättar att hennes "Farm School" var först i Europa med att skapa högstadieverksamhet utifrån Maria Montessoris äkta ideal. Och rektor Höglund tycks ha gjort sig ett namn på kuppen. Hon bjuds in som talare på diverse Montessorikonferenser i Europa.

Under tiden lotsas elever igenom en undermålig utbildning. Skolinspektionens senaste rapport staplar allvarliga brister - som att rektorn låtit bedriva verksamhet i Mark utan godkännande.

– Bristerna uppdagas när Skolinspektionen gör en tematisk tillsyn avseende lärarbehörighet. Det som då framkommer leder till fördjupad granskning, säger Eva Hansson, utredare på Skolinspektionen.

Rektorn målar - i podd och föreläsningar - upp en bild av en utbildning som är skräddarsydd för tonåringars behov och inlärningsförmåga. Internatverksamheten förklaras inte med avståndet till Varberg. I stället beskrivs en syn på lärande som utgår från att tonåringar bör lämna hemmet för utvecklas och socialiseras i en alternativ miljö.

Skolinspektionen ser något helt annat. Exempelvis brister i undervisning, lärande och betygsättning.

– Det är allvarligt att det har varit såhär under längre tid, det gör att det blev ett vite. Som inspektör kan jag konstatera att det var för väl att vi kom dit och såg bristerna.

Det är dock något som skaver. Verksamheten i Mark har inte pågått i det fördolda. Skolinspektionen varit där förr. Det visar exempelvis rapporter från en rad besök under 2017-2018.

ANNONS

Då rapporteras ingen brist vad gäller undervisning eller betygssättning. Skolan får anmärkningar för brister vad gäller elevhälsan. Dessa åtgärdas. Men att skolan saknar tillstånd för Farm School nämns inte. Hur kan det komma sig?

En sakkunnig på Skolinspektionen drar slutsatsen att inspektörer, som gör riktade granskningar, bara bedömer de faktorer som är aktuella.

Men den förklaringen håller inte heller riktigt. Utredaren Ia Thun kan bekräfta att hennes besök på Farm School väckte frågor.

– Verksamheten var speciell och vi höll på under längre tid. Men när rektorn uppgav att det inte längre skulle gå några svenska elever på Farm School förklarade våra jurister att det då inte angick Skolinpektionen och vi släppte vi det hela, säger Ia Thun.

Problemet är att rektorn tycks ha ljugit. I möte med Eva Hansson uppgav nämligen Jenny Marie Höglund att från 2018 går alla högstadieelever från Lära för livet vid Farm School i Marks kommun.

Kanske drog rektorn slutsatsen, efter inspektörernas tidigare besök, att hennes övertygelse om den rätta vägen trumfar både lagar, regler och inspektörer?

Dessutom tänkte hon kanske att bristen på behöriga lärare inte var så allvarlig eftersom såväl alla Waldorfskolor som engelska skolan har beviljats undantag från krav på svensk behörighet. Och visst kan logiken ifrågasättas. Varför kommer alternativa Waldorf undan men inte Montessori?

Den frågan bör politikerna suga på. Men vi måste också se till att vi har en kontroll av friskolor som fungerar. I fallet Farm School har ett antal elever blivit dubbelt svikna. Både av en rektor som kört sitt eget race - och av en granskande myndighet som har dribblats bort. Det är inte acceptabelt.

ANNONS

ANNONS