Jan Johansson var ordförande i revisionen när granskningen om bisysslor gjordes.
Jan Johansson var ordförande i revisionen när granskningen om bisysslor gjordes. Bild: Alma Tallborn

Katarina Erlingson: Självmål med nekad öppenhet i Falkenberg

Det lyser ilsket rött när man studerar hur Falkenbergs kommun sköter kontrollen av anställdas bisysslor. Kontrollen verkar nämligen inte skötas särskilt väl, om över huvud taget, och kommunens revisorer har all anledning att vifta med varningsflaggan.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Det låter kanske inte så farligt, även om ordet bisyssla för den humoristiskt lagde kan leda tankarna till surrande flygfän. Men bisysslor avser om de anställda har någon annan inkomstbringande sysselsättning utöver det "riktiga" jobbet på Falkenbergs kommun. Detta ska den anställde anmäla till sin arbetsgivare, men arbetsgivaren måste också ha ett kontrollsystem för detta. Det eventuella system som Falkenbergs kommun har är så undermåligt att revisionen inte godkänner hanteringen.

Det som är anmärkningsvärt är att revisionen känt sig motarbetade av kommunstyrelseförvaltningen i sin granskning och dessutom fått nej av dataskyddsombudet att samköra register för att kunna hitta bisysslor hos alla anställda. Finns här någon hund begraven? Som alltid svårt att veta, men öppenhet måste vara honnörsordet för varje kommun.

ANNONS

Region Hallands revisorer gjorde en liknande granskning förra året och då tilläts samkörning av register. Då visade det sig att nästan var femte anställd också hade engagemang i ett aktiebolag eller enskild firma. Ofta är detta inget problem, det kan handla om allt ifrån att någon säljer just honung från sin biodling till att man konsultar i något som inte alls har med regionen eller kommunen att göra. Men om uppdraget ligger nära det som kommunen håller på med är öppenheten desto viktigare.

Att en anställd säljer varor eller tjänster genom det egna bolaget till kommunen där man är anställd kan lätt bli en knepig situation. Det handlar om upphandlingsregler och om vem som attesterar fakturorna. Allt detta måste vara glasklart, annars är risken för korruption uppenbar.

Det är viktigt i alla offentliga organisationer, men särskilt viktigt ju mindre kommunen är. Det är lättare att bli insyltad på fel sätt om kommunen är liten och alla känner alla. Att inte vara öppen kring detta är självmål. Visst kan revisorer vara besvärliga, men det är alltid bäst att vara korrekt i förhållande till revisionen. Att neka samkörning av register som i förlängningen syftar till att förhindra korruption är både oklokt och anmärkningsvärt. Särskilt som både Region Halland och andra kommuner gör dessa "slagningar" utan att något dataskyddsombud protesterar. Det är skillnad på att göra sådant i kontrollsyfte jämfört med oklara motiv. Revisorernas önskemål ska inte försvåras eller förhindras. Då, om inte förr, väcks misstankar som kanske inte hade behövt uppstå. Per Svensson behöver styra upp det här om det inte ska slå tillbaka på honom och Framtid Falkenberg.

ANNONS
ANNONS