Gruppledare Mattias Karlsson, partistyrelseledamot Paula Bieler, partiledare Jimmie Åkesson och partisekreterare Richard Jomshof. Foto: Claudio Bresciani / TT
Gruppledare Mattias Karlsson, partistyrelseledamot Paula Bieler, partiledare Jimmie Åkesson och partisekreterare Richard Jomshof. Foto: Claudio Bresciani / TT

SD:s abortpolitik är såväl kvinnofientlig som ovetenskaplig

Att sätta ner abortgränsen till vecka 12 går tvärt emot medicinsk expertis.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Under måndagens partiledardebatt i Aftonbladet gick Centerpartiets partiledare Annie Lööf till hårt angrepp mot en fråga som Jimmie Åkesson länge försökt att hålla bakom Sverigedemokraternas kulisser. Nämligen jämställdheten och abortfrågan. ”Du vill inskränka aborträtten. Du vill införa samvetsfrihet för vårdpersonal som vägrar genomföra aborter. Du vill återinföra sambeskattning. På vilket sätt leder detta till ett mer jämställt samhälle?” frågade hon honom. Åkessons lämnade ett högst egendomligt svar. ”Vi har hel olika syn på vad som är jämställdhet. Abortlagstiftningen är inte en jämställdhetsfråga för mig”.

Om abortlagstiftningen inte är en jämställdhetsreform för Åkesson och Sverigedemokraterna, vad är det då? Det fick åhörarna inget svar på. Icke desto mindre, att anse abortlagstiftningen vara annat än en vital jämställdhetsreform är att leva i en fantasivärld. En högst kvinnofientlig och ovetenskaplig sådan.

ANNONS

Den svenska abortlagen instiftades den första januari 1975. Idag är den svenska aborten fri till och med vecka 18, det vill säga att kvinnan inte behöver konsultera en kurator eller psykolog innan hon begär att den genomförs. Vidare ligger beslutanderätten hos Statens Medicinskt Etiska Råd (SMER), som grundar sitt beslut på huruvida det föreligger särskilda skäl för aborten. Dessa skäl kan exempelvis vara att fostret är skadat, ej livsdugligt, skulle innebära en hälsorisk för modern eller att modern har missbruksproblem.

Enligt lagen får abort inte utföras om fostret är livsdugligt – och det är här det geniala med vår lagstiftning ligger. ”Livsdugligt” innebär att fostret skulle kunna överleva utanför livmodern på egen hand. Denna gräns fastställs av medicinska experter i SMER, och idag ligger den på 22 veckor och 6 dagar. Lagen behöver alltså inte ändras för att ändra gränsen för laglig abort: den flyttas själv successivt i takt med medicinens utveckling.

Att Sverigedemokraterna genom ett politiskt beslut vill ändra lagen till att uttryckligen sätta gränsen vid 12 veckor går alltså rent och skärt emot medicinsk vetenskap. Deras politik grundar sig inte på något annat än åsikten att staten i allmänhet, och Sverigedemokraterna i synnerhet, kan ta sig rätten att diktera när en kvinna får och inte får bestämma över sin egen kropp. Detta med den såväl vaga som ovetenskapliga motiveringen om ”barnets bästa” och att ”abort idag används som ett slags preventivmedel” (citat partistyrelseledamot Paula Bieler i maj 2017 samt fristående motion av Julia Kronlid m.fl. okt 2017). I denna argumentation gör Sverigedemokraterna ytterligare två grova fel.

ANNONS

För det första. Juridiskt blir ett barn till ett barn när det är livsdugligt utanför livmodern. Innan det kan överleva utanför livmodern är det ett foster. Idag överlever ungefär hälften av de barn som föds i vecka 22. Hälften av de barnen får medicinska men för livet. Det är alltså inte barn Sverigedemokraterna vill hindra från att aborteras i vecka 12-18, det är foster.

För det andra. Antalet aborter har legat på ett konstant antal, ca 20 av 1000 kvinnor genomgår en, sedan lagen infördes. Att uttrycka att ”kvinnor idag använder abort som preventivmedel” är alltså inget annat än ett känsloargument, och ett minst sagt kränkande sådant mot de kvinnor som någongång behövt gå igenom det svåra och smärtsamma beslutet att genomföra en abort.

Sverigedemokraternas syn på abortfrågan är såväl kvinnofientlig som ovetenskaplig. Att inskränka den till vecka 12 är tvärt emot medicinsk expertis och är en inskränkning i kvinnans rätt till att ta beslut om det mest intima en människa har, sin egen kropp. Att Jimmie Åkesson kallar abortfrågan för annat än en jämställdhetsreform fastställer det som belästa medborgare i frågan redan vet: att Sverigedemokraterna ska hållas så långt borta från jämställdhetspolitiken som möjligt.

ANNONS