STOCKHOLM 2016-09-05
Daniel Harding, chefsdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester under en repetition i Berwaldhallen 
Foto: Carl Bredberg / SvD / TT / kod: 30586 
** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) **
STOCKHOLM 2016-09-05 Daniel Harding, chefsdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester under en repetition i Berwaldhallen Foto: Carl Bredberg / SvD / TT / kod: 30586 ** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) ** Bild: Carl Bredberg/SvD/TT

Karin Källström: Så botas kulturens bristsjukdomar

Återskapa den filantropiska tradition som fortfarande finns i andra länder så att kulturen återigen får möjlighet att blomstra.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Den som letar efter en kulturpolitik i Tidöavtalet får leta noga. På de sista, skälvande raderna har samarbetspartierna värkt fram en studie om medielandskapet och ett införande av en svensk kulturkanon. Annat ljud är det, något överraskande, kring elithockeyn och elitfotbollen, vars konkurrenskraft ska stärkas genom ett särskilt projekt. Kanske är det ett tydligare besked om vad Tidöpartierna tänker sig förenar oss svenskar: infrastrukturen som bärs av en ishockeyrink och en fotbollsplan i varenda håla och som resulterat i såna som elitidrottsmännen William Nylander och Victor Hedman.

Annan infrastruktur, såsom den som lett fram till det svenska musikundret, är det sämre med. Samtidigt som hockeyrinkarna spolades byggdes ju replokaler i fritidsgårdarnas källare, etablerades folkbibliotek i anslutning till skolor och anställdes Kulturskolelärare i dans och blåsinstrument.

ANNONS

Biblioteken, böckerna, bibliotekarierna och öppettiderna minskar. Likaså platserna för barn i Kulturskolan. Samtidigt stryps stödet till folkbildningen och ersätts av ingenting alls.

Beskedet från regeringen, och egentligen de flesta regeringar som nyligen föregått den, är tydligt. Den som bryr sig om blåsorkestrar och hembygdsmuseer gör bäst i att inte hålla andan i väntan på nästa statliga allmosa. Inte ens Nationalmuseum får det stöd som behövs, varför skulle offentliga medel ägnas åt bibehållandet av en replokal i Hoting, eller ens i Haninge?

Möjliga vägar framåt diskuteras i Lars Anders Johanssons bok ”Att dansa efter maktens pipa” (Timbro förlag), nyss utkommen i uppdaterad upplaga. Efter en gedigen genomgång av svensk kulturpolitisk historia kan konstateras att kulturen inte nödvändigtvis är som mest blomstrande om den enbart stöds ovanifrån. För hundra år utmärktes det svenska kulturlivet av en större mylla av möjligheter och intäktskällor. Stora folkrörelser skapade en infrastruktur på gräsrotsnivå, samtidigt som bygdernas affärsmän och industrialister gav tillbaka till lokalsamhället genom stiftelser, skolor och institutioner som lever kvar än idag. Sådana mecenater utgör en av grundstenarna för kulturlivet på många andra platser i världen – säg den självaktande miljonär i Detroit som inte bidrar till den lokala symfoniorkestern – men det svenska skattesystemet har under lång tid kväst samma tradition.

ANNONS

Kvar står ett sårbart kulturliv som är alltför beroende av det offentliga. Här finns en möjlighet att återskapa en filantropisk tradition i ett land vars tech-under och gamla dynastier skapat flera hundratals miljardärer och ännu fler mångmiljonärer. Kultursponsring skulle också kunna främjas genom ett sneglande på elithockeyn. Om styrningen, finansieringen och organiseringen av olika kulturverksamheter blir en fråga för näringsliv, privata initiativ och civilsamhälle snarare än region- eller kommunpolitiker med spänningshuvudvärk, kanske hockeyarenans loger snart får konkurrens av teaterns foajéer som lokalsamhällets främsta mötesplats.

ANNONS