Malin Lernfelt: Ropen skalla, hoppa över fritids för alla

Man kan inte ösa ut skattepengar hur som helst. Det riskerar att försämra redan hårt ekonomiskt ansatta kommunala verksamheter. Att barn vars föräldrar är hemma ska gå på fritids är orimligt.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Socialdemokraterna föreslår att alla barn mellan sex och nio år ska få gå på fritidshem, utan avgift. Eller rättare sagt: Socialdemokraterna föreslår att skattebetalarnas pengar ska gå till fritidsverksamhet inklusive pedagoger, lokaler och annat för barn vars föräldrar är hemma, vilket innebär att pengarna (om inte kommunalskatten ska höjas och tynga ned låg- och medelinkomsttagare ytterligare) ska tas från redan hårt pressade förskolor, skolor och fritidshem.

Det kan låta fint och generöst att erbjuda även barn till föräldralediga, arbetslösa och andra som inte arbetar plats inom fritidsverksamheten. Men det är ett erbjudande som om det blir verklighet kan få allvarliga konsekvenser. Både för verksamhetens kvalitet och för de barn vars föräldrar arbetar och som inte har något annat val än att tillbringa långa dagar på fritids. Med fler barn kommer det bli ännu stökigare eftermiddagar och möjligheterna att göra annat än att sitta i ett trångt klassrum och pyssla eller hänga på skolgården minskar avsevärt.

ANNONS

S-förslaget går i linje med Utredningen om en utökad rätt till fritidshem vilken presenterades för regeringen hösten 2022. Varken utredarna, den tidigare S-regeringen som tillsatte utredningen eller partiets nuvarande företrädare verkar förstå vilken typ av verksamhet fritids är idag. Det är inte (som ofta på 80-talet när många av politikerna var små) mysiga egna lokaler med soffor, målarrum, snickarverkstad och ett eget kök där man kan baka. Idag innebär fritids allt för ofta att man stannar i skolans lokaler och hänger i korridorerna övervakade av en outbildad 19-åring.

I grunden handlar fritidsfrågan om vad vi ska använda vår gemensamma, icke outsinliga, kassa till. Det är i det tuffa samhällsekonomiska läge vi befinner oss helt enkelt inte rimligt att andra ska betala för vuxna människors tandvård. För en 20-åring kostar en egen försäkring i form av frisktandvård inte många kronor. Det är inte heller försvarbart att den som är hemma ska få ha barn på fritids, eller för den delen heltid på förskola. Människor har ett eget ansvar för sin hälsa, sitt liv och inte minst sina egna barn. Och barn som inte måste vara på fritids har det i många fall betydligt bättre hemma när skolan är slut för dagen.

ANNONS

ANNONS