Maria Haldesten: Regeringens svärdshugg kostar blod i Falkenberg

Försörjningskravet gör regeringen till ett mycket värre hot mot den svenska modellen än Tesla.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Medan Teslakonflikten överskuggar det mesta på arbetsmarknaden skjuter regeringen ned den svenska modellen lite mer i skymundan.

Nu riskerar två anställda på Strandbaden att bli offer för en regeringspolitik som saknar sans och balans. Trots att de är väl etablerade, med fasta jobb och svensk utbildning, kanske de tvingas lämna Falkenberg och landet. Bibek Bala och Mousumi Das har inte vågat berätta för dottern att regeringens migrationspolitik kan förstöra livet för dem.

Även arbetsgivaren är bekymrad – med all rätt. Personalbristen i besöksnäringen började bli ett problem redan före pandemin, sedan har den förvärrats.

Men även inom Hotell- och restaurangfacket är man upprörda över det nya regelverk som regeringen har tvingat på arbetsmarknadens parter.

ANNONS

– Vi tycker att kollektivavtal ska gälla, inte någon fastställd försörjningsnivå från riksdagen, markerar förbundsordförande Malin Acholt.

Syftet med det nya regelverket sägs vara att "stärka arbetskraftsinvandrarnas ställning". Men är det sant?

Många misstänker – på goda grunder – att det egentliga huvudsyftet är att blidka SD. Detta genom att försvåra arbetskraftsinvandring. Samt att kunna "slänga ut" invandrare – återigen för att tillfredsställa SD:s blodtörst.

"Politiska initiativ som försvårar rekrytering av kvalificerad personal skapar enbart förlorare. Det finns ingen som tjänar på sådana reformer, varken de som hindras från möjligheten att skapa sig en framtid i Sverige eller vi som redan lever här. Beslutet leder endast till sämre kompetensförsörjning. Det riskerar bara att göra vårdköerna längre och försvaga svenska företags konkurrenskraft. Därutöver underminerar det den framgångsrika svenska modellen, där arbetsmarknadens parter gemensamt kommer överens om löner och villkor. "

Så skrev Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv och Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet i somras.

Att döma av alla högprofilerade och eniga protester från parterna i en rad näringar, samt SKR, är regeringen en värre bov än Tesla. Men mot regering – och riksdagsmajoritet – kan man inte strejka. Och hittills tycks tidigare marknadsvänliga partiet hellre sansa efter stödpartiets pipa än lyssna på alla larm.

ANNONS

Det vore tragikomiskt - om det inte vore så allvarligt.

Visst kan man diskutera varför en kvinna som har en masters i Företagsekonomi från Högskolan i Halmstad jobbar som servitris på Strandbaden.

Visst måste man adressera problem med fusk, svartjobb och slavliknande anställningar.

Men att slå undan benen för människor som har etablerat sig på arbetsmarknaden och utför ett efterfrågat arbete är orimligt. Och det är ett värre hot mot den svenska modellen än att ett enskilt, utländskt företag betalar hyfsade löner men vägrar sluta kollektivavtal.

ANNONS