UPPSALA 20170801
Blodbrist i stora delar av landet. En person besöker blodgivningen i Uppsala för att lämna blod.
Foto: Stina Stjernkvist / TT Kod 11610
UPPSALA 20170801 Blodbrist i stora delar av landet. En person besöker blodgivningen i Uppsala för att lämna blod. Foto: Stina Stjernkvist / TT Kod 11610 Bild: Stina Stjernkvist/TT

Maria Haldesten: Rätt tid för utspel om lika värde av blod

Diskrimineringen av homosexuella blodgivare är absurd. Bra att regeringen sätter ned foten för förändring.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Lagom till huvudstadens Pride-vecka river regeringen en fördomsmur. Det är förstås inte en slump. Tillfället bäddar för största möjliga uppmärksamhet för en efterlängtad förändring: slopande av diskriminerade regler för blodgivning.

Visserligen betyder det att Moderata ungdomsförbundet missar ett bra tillfälle att skaffa sig demonstrationsvana. Men förbundsordförande kan ju alltid hävda att blotta hotet om aktion utanför Socialdepartementet tog skruv.

I ärlighetens namn är det dock en fråga som beretts länge, efter omfattande och skarp kritik från många håll – inte minst RFSL.

Redan maj kom besked från Folkhälsomyndigheten – som hade utrett frågan på uppdrag av den förra regeringen. Myndighetens undersökning bekräftade det uppenbara:

ANNONS

"inget av länderna som ingått i studien har rapporterat någon signifikant ökning av transfusionsöverförd smitta efter övergången till individbaserad riskbedömning att blodsmitta inte hade ökat i något av de länder som hade infört individuell riskbedömning. ", vilket uppmärksammades i Dagens Medicin.

Och i december fick Socialstyrelsen i uppdrag att utreda en känsligare typ av blodscreening, Nucleic Acid Testing NAT). Med denna molekylärbiologiska testmetod kan delar av virus upptäckas tidigare – innan antigener eller antikroppar dyker upp i blodomloppet.

När regeringen nu ger Socialstyrelsen i uppdrag att ändra regelverket, nämns införande av NAT i syfte att förkorta karenstider.

Skälet för det senare är uppenbart. Titt som tätt uppstår brist på blod. Visserligen ökade antalet blodgivare i sommar efter att flera regioner vädjat via sociala medier och sms. Det är bra att kampanjer ger resultat. men blodgivarna behöver bli fler. Regeringen pekar på krig i vårt närområde. Det oroväckande säkerhetsläget i Sverige kan i värsta fall leda till ökad behov av blod. Men även pandemier och spridande av nya virus kan snabbt kräva mer blod.

Fler blodgivare behövs - och regelverken behöver anpassas. Slopa irrelevanta barriärer!

ANNONS