Länsstyrelsen, med landshövding Anders Thornberg, presenterar rapport om jämställdhet i Halland.
Länsstyrelsen, med landshövding Anders Thornberg, presenterar rapport om jämställdhet i Halland. Bild: Håkan Johansson

Pinsamt att Halland är sämst på jämställdhet

Vill Landshövdingen göra skillnad för kvinnor på riktigt - stirra stint på Hallands folkvalda! De sitter på avgörande pengapåsar.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Trots att fler halländska kvinnor har högre utbildning än männen, tjänar de betydligt mindre. Faktum är att Halland är sämst i landet vad gäller inkomstskillnader. Lönegapet ligger på hela 97 000 kronor.

Den otillfredsställande bristen lyfte den nye Landshövdingen Anders Thonbeg redan under Näringslivsdagen i Falkenberg i veckan. Lagom till kvinnodagen försöker Länsstyrelsen pusha för förändring, genom sin nya strategi "Ett jämställt Halland".

Hur förklarar man då att ett i övrigt så välmående län dras med den sortens klyftor?

Enligt Malin Stenman, sakkunnig i jämställdhet och mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen, är en starkt könssegrerad arbetsmarknad en del av förklaringen. Män jobbar inom traditionellt mansdominerade sektorer som bygg och tillverkning, medan kvinnor återfinns inom vård, omsorg och utbildning.

ANNONS

Det gör att män med gymnasieutbildning kan tjäna mer än kvinnor med högskoleutbildning i länet.

Att utbildning inte lönar sig för de kvinnor som vill jobba i sitt hemlän är nedslående. Lösningen på det problemet – liksom på kompetensbristen i vård och omsorg – är lika gammal som välkänd.

– De är upp till de berörda arbetsgivare att uppvärdera det arbete som görs och lönesätta det bättre. Det är viktigt också för att i framtiden kunna locka och behålla personal, säger Malin Stenman.

Tyvärr går det trögt med att få offentliga arbetsgivare att fixa rättvisa lönelyft. Nu har regionen dessutom täppt till det sidospår via vilket kvinnor haft en chans att höja sin lön – på sjukhusen infördes i höstas ett stopp för hyrsköterskor och hyrläkare. Detta för att hålla kostnaderna nere.

En annan väg är förstås den motsatta – att locka kvinnorna bort från de traditionella yrkena och in i de mansdominerade branscherna.

Länsstyrelsens undersökning visar nämligen att den traditionellt kvinnliga arbetsmarknaden är snäv i Halland.

Genom att uppmuntra tjejer tidigt, exempelvis genom den sortens täta arbetsplatskontakter som Falkenberg satsat på för skoleleverna, läggs en grund för bredare val. Och mot bakgrund av att även industrin tampas med matchningsproblematik, så finns dessutom goda skäl för aktuella företag att sälja in sig även bland unga kvinnor. Forskningen visar dessutom att det är lättare för kvinnor att bryta mot könsnormer.

ANNONS

Att starta eget är förstås ett annat alternativ. Inom den halländska besöksnäringen har ett antal framgångsrika kvinnliga företagare utmärkt sig på senare år. Men det behövs fler, inom fler branscher, för att skapa en jämnare könsfördelning inom företaget. Och de behövs fler kvinnor på chefspositioner för att jämställdheten ska anses tillfredsställande.

Därför är det högst oroväckande att det pågår en backlash i attityder bland yngre män.

Det visar att man aldrig kan ta jämställdheten för given - att gamla segrar inte är en garanti för fortsatt framgång. Jämställdheten kräver idogt arbete. Att Länsstyrelsen nu gör sitt är bra. Men ska strategin ger resultat krävs inte bara morötter utan också piska. Den bör Landhövdingen, bildligt talat, låta svinga mot offentliga arbetsgivare.

Länsstyrelsen, med landshövding Anders Thornberg, presenterar rapport om jämställdhet i Halland.

ANNONS