P-avgift eller inte - politikernas dilemma

Ledare 5/2. Hur kan det vara så olika parkeringspolicy i grannstäderna Falkenberg och Varberg? Den frågan dök upp när jag konstaterade att Falkenberg tar 5-10 kr per timme för parkering i centrum. Förvisso billigt jämfört med många städer, men jämfört med Varberg är det dyrt.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

I Falkenberg försökte den styrande majoriteten Framtid Falkenberg införa p-skiva på försök i p-husen inför förra sommaren. Det misslyckades då C, M och SD begärde minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige i juni och då var det försent för att hinnas med den sommaren. Hur det blir i år återstår att se.

Klart är i alla fall att ekonomin lyfts fram i ärendet. Att införa p-skiva skulle innebära ett inkomstbortfall på 4 miljoner per år. Frågan är på väg fram för beslut igen, nu som en del i ett parkeringsprogram där fler områden ska behandlas.

Politikerna i Varberg har valt en annan inriktning. Här vill man underlätta för bilparkering vilket ligger i linje med kommunens policy att inte tillåta handel i externa lägen.

ANNONS

- Hade det bara varit ekonomin det gällde så borde vi tagit betalt för p-platserna, säger kommunrådet Ann-Charlotte Stenkil, (M). Men vi ser det som en del av stadsutvecklingen, att Varberg ska vara en attraktiv stad.

Ann-Charlotte Stenkil berättar att en p-policy kommer upp för beslut på kommunstyrelsens arbetsutskott inom kort. Där ska behandlas flera frågor kring parkering, bland annat p-norm (hur många p-platser det ska finnas vid nybyggen etc) och avgifter.

- Alliansen vill åtminstone inte ha p-avgifter på gatorna i centrum. Det är tufft nog för handeln som det är, både med konkurrens från näthandeln. Dessutom är det rörigt och svårframkomligt i stan i samband med tunnelbygget, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Hon menar att det är en balansgång hur man ska göra med p-husen, om där ska vara avgifter eller inte. I dag är det i princip gratis dagtid. Om man skulle börja ta betalt i p-husen befarar kommunrådet att det kan bli igenkorkat av bilar på gatorna.

- Varbergsborna är heller inte vana vid p-hus, så att inte ta betalt där är ett sätt att underlätta tillvänjningen, menar kommunrådet.

Varbergs kommun har byggt p-hus runtom i centrum de senaste åren och de kostar 15 miljoner om året, en kostnad som skattebetalarna får ta. Att kommuner gynnar bilismen på detta sätt är ovanligt och måhända lite omodernt trots att p-husen också har laddplatser för elbilar. Samtidigt får man konstatera att Varberg har lyckats väl med sin stadsutveckling. Genom att bland annat hindra externa handelsetableringar och ha gratis parkering känns Varberg som en riktig, levande stad. Det är kanske något som Falkenberg borde fundera över, vars stadskärna kämpar för överlevnad som de flesta andra städer.

ANNONS

ANNONS