Paret Bengt och Alena Hanson känner sig otrygga med ovaccinerad personal i sitt hem och har valt att dra ner på hemtjänsten.
Paret Bengt och Alena Hanson känner sig otrygga med ovaccinerad personal i sitt hem och har valt att dra ner på hemtjänsten. Bild: Mia Höglund

Maria Haldesten: Önskvärt att Falkenberg ber om registerutdrag

En ungdomssynd ska inte göra dig uträknad för alltid - men för vissa jobb krävs bättre koll.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Stöld av narkotikaklassade läkemedel eller dyrbara smycken – bland äldre som har hemtjänst är den sortens brott de vanligaste. Det betyder inte att det är många som utsätts, utan att det är där riskerna finns.

I en rapport från 2018, som handlar om brott mot äldre, konstaterar Brottsförebyggande rådet att omsorgspersonalen både kan avslöja brott mot äldre - och göra sig skyldiga till lagligheter. Det bör dock understrykas att stölder även sker när brottslingar, som falskligen utger sig för att vara hemtjänstpersonal, tar sig in hos de äldre. Stundtals hög personalomsättning kan öka risken för det senare - alltså att äldre tror sig släppa in anställd personal men blir lurade.

ANNONS

I rapporten vittnar flera äldre om den känsla av utsatthet som kan följa på stora hjälpbehov. Och för dem som råkar illa ut kan känslan av otrygghet sitta i länge.

"De flesta intervjuade vittnade även om långvariga psykiska konsekvenser av brottet – om oro och ökad misstänksamhet." konstaterar Brå.

Att förebygga brott mot äldre är en angelägen åtgärd, som omfattar en rad insatser från samhällets sida. Men ett av de förslag som särskilt lyfts i rapporten är att hämta "inspiration från barnomsorg och arbete med unga". För att skydda dessa målgrupper finns lagstadgade krav på utdrag ur belastningsregistret - exempelvis för att förhindra att personer som begått övergrepp mot barn och unga får anställning på fritidshem, skola eller liknande. …

Brå nämner därför kontroller av belastningsregistret i samband med nyanställningar. Och nu tar alltså Falkenberg, likt en rad andra halländska kommuner, steg i den riktningen.

– Man vill säkerställa att människor är okej när vi anställer dem. Vi ska ändå skicka ut dem till andra människors hem, säger Pernilla Eliasson, verksamhetschef för egenregin i Falkenbergs kommun.

Samtidigt understryker HR-chefen att man inte kan "döma folk i tid och evighet" och att den som är öppen med ungdomssynder inte per automatik ska sållas bort.

ANNONS

Det är en viktig poäng. Den som snattat i tonåren kan, genom att ha visat framfötterna genom åren, ha visa sig vara pålitlig och fullt möjlig att anställa. Men att en bedömning sker – och kontrollen stärks – sänder en viktig signal. Den personalbrist som titt som tätt uppstår inom äldreomsorgen är ingen bra ursäkt att tumma lite på kvaliteten. De som anställd ska såväl kunna tala begripligt, vara lämplig för arbete med människor – och bör inte ha gjort sig skyldig till exempelvis stöld eller övergrepp.

Det är också själfallet angeläget att varje kommun i Halland försöker se till att antalet vårdare per äldre människa hålls nere. Det ökar tryggheten och minskar risken för att brottslingar lurar sig in i äldres hem.

ANNONS