KF budgetdebatt Ann-Charlotte Stenkil (M)
KF budgetdebatt Ann-Charlotte Stenkil (M) Bild: Dick Gillberg

Katarina Erlingson: Olyckliga val till nämnderna i Varberg

Kommunfullmäktige i Varberg har utsett de presidier och ledamöter som ska styra kommunens nämnder under mandatperioden. Att det var för många män som blir nämndsordförande klagade Centerpartiets Christian Persson över.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Av de större nämnderna som finns har nu sex nämnder en ordförande som är man, bara tre nämnder har en kvinna. Mest olyckligt är att byggnadsnämnden blir kraftigt mansdominerad, bara en ledamot av elva är kvinna.

Jämställdhet handlar emellertid inte bara om att man ska räkna hur många kvinnor respektive män som får viktiga uppdrag, även om det kvantitativa tydligt visar om en organisation tar jämställdhet på allvar.

Nuförtiden tar de flesta partier seriöst på frågan om en jämställd representation. Man kör kanske varvade listor, även om det ibland verkar vara mest för att vara politiskt korrekt.

Mångfald är viktigt för att väljarna ska kunna känna sig representerade. Det enklaste är förstås att försöka ha en något så när rättvis fördelning mellan könen. Övrig mångfald lämnar mycket övrigt att önska när det gäller kommunpolitiken. Det är emellertid svårt att göra något åt, men det viktigaste är att partierna är medvetna om bristen på mångfald.

ANNONS

När partier av olika storlek nominerar sina kandidater till de olika nämnderna utgår de förstås ifrån sitt partis bästa och vilken ledamot som är bäst att företräda dem i respektive nämnd. Men det är olyckligt när det blir så stor mansdominans bland nämndsordförandena och när kommunfullmäktiges presidium består av enbart män.

Detta skulle kunna lösas på samma sätt som man gör på riksplanet när ledamöter i utredningar ska utses. Partierna nominerar då en man och en kvinna och vem som slutligen blir utsedd beror på övrig sammansättning i styrelsen eller utredningen.

Genom att nominera på det sättet även kommunalt skulle sedan den kommunala valberedningen kunna se till så att nämnderna blir jämställda. Det kan förstås bli svårt för de partier som är mansdominerade, men kan också ge dem en spark i baken att se över sitt interna partiarbete.

Det som är mer oroväckande i Varberg är att kommunfullmäktiges ordförande och förste vice ordförande också blir ordförande i viktiga nämnder, miljö- och hälsoskydd respektive socialnämnden. Förutom att det är ett fattigdomsbevis att KD och M inte kunnat fördela uppdragen på fler personer är det inte bra för arbetet i kommunfullmäktige. Nämndsordförande måste kunna ta debatten och kan då inte samtidigt sköta klubban under mötet. Ann-Charlotte Stenkil (M) viftar bort det olämpliga i det, men partierna borde fundera på detta en vända till.

ANNONS

Läs mer: De politikerna tar plats i mäktigaste styrelsen

ANNONS