Maria Haldesten: Olycka blir Sloalycka med tuff renovering?

Gängvåldet kastar allt längre skuggor. Såväl halländska kommuner som regeringen tvingas till krisåtgärder.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Först ryker garagen. Sedan lägenhetsinnehavare. Det senare sägs förstås inte rent ut. Men effekten av dyra, standardhöjande renoveringar kan bli att vissa hyresgäster tvingas bort.

En bra strategi för att omvandla sorgligt miljonprogramsområde – och samtidigt bidra till att befria Falkenberg från en problematisk gängkriminalitet? Många fastighetsägare i problemområden, inte bara i Sverige, har resonerat så.

Att fem gängbrottslingar kunde fällas i går, tack vare en effektiv polisinsats i Falkenberg, var förvisso utmärkt. Men i värsta fall blir de snart ersatta. Nyrekryteringen, i synnerhet den riktad mot yngre, går oroväckande snabbt.

Mot den bakgrunden är det beklagligt att kommunen sölat med planarbetet. Tänk om man hunnit renovera mer innan den organiserade brottsligheten åter fick synligt fotfäste? Då hade Falkenberg kanske sluppit figurera i rikspressen om "sprängningar i semesterorten".

ANNONS

Men bara kanske. Det finns inga mirakelkurer.

"Några studier visar att fysiska åtgärder i befintliga bostadsområden kan minska vissa egendomsbrott, men inte att de motverkar organiserad brottslighet". Det konstateras i rapporten "Bygga bort utsatthet" från institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers.

Den slutsatsen drar även Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig hos Fastighetsägarna:

– Det är inte boendemiljön i sig som skapar problematiken med organiserad kriminalitet. Det är i stället kriminaliteten som skapar den utsatta boendemiljön, konstaterar hon i rapporten "Den organiserade brottsligheten i Västsveriges utsatta områden".

Översatt till Sloalyckan är det alltså inte de slitna husen som är huvudproblemet utan gängen. Men enligt Chalmersrapporten är gatuparkering och boendeparkering intill bostaden och dess ingångar att föredra - av trygghetsskäl. Det tyder på att Fabo är på rätt spår med rivning av de garagelängor som pekats ut som problemskapande - vilket kan tolkas som att det görs skumraskaffärer vid längorna

Mer krävs dock för att åstadkomma det radikala ansiktslyft som såväl polis som politiker efterlyst i åratal. Men omvandlingen får inte bli hänsynslös. Kommunen kan inte stå utan plan för de låginkomsttagare som drabbas hårt när Fabo höjer hyrorna. Att rycka på axlarna och hoppas på att staten höjer bostadsbidragen - som Ebba Grön sjöng om - duger inte.

ANNONS

Såväl Fabo som kommunen måste också inse att hyresgäster med eventuella kopplingar till kriminalitet kan visa sig vara de som har bäst förutsättningar att klara en hyreshöjning. Falkenbergs alla helgknarkare ger dem ju en sorgligt stadig inkomst.

Det senare är inget argument för att Fabo åter bör sätta sig på händerna. Men det är ännu ett exempel på att en socialt hållbar förändring kräver helhetstänk.

ANNONS