STOCKHOLM 20230119
Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)  under en pressträff om ökat stöd till Ukraina på torsdagen.
Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060
STOCKHOLM 20230119 Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) under en pressträff om ökat stöd till Ukraina på torsdagen. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060 Bild: Henrik Montgomery/TT

Karin Källström: Offentlighetsprincip offras helt i onödan

Energi- och näringsminister Ebba Busch vet att tillgång till allmänna handlingar underlättar en fri åsiktsbildning, fri debatt och en medborgerlig kontroll av den offentliga maktutövningen. Men hon vet också hur det skulle se ut ur kvällstidningsperspektiv, när rekordstora belopp betalas ut till svenska miljardärer, medan pensionärer får nöja sig med elstöd av knappnålskaraktär.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

Hon offrar därför offentlighetsprincipen för att inte riskera att göra någon slottsherre i Skåne sur. Regeringen går således vidare med det lagförslag som hemlighåller Försäkringskassans handläggning av utbetalningarna av det kommande elstödet. Detta trots den tillintetgörande kritiken från Lagrådet, vars invändningar både har handlat om lagens innehåll och den bristande beredningen.

Det finns tre problem med Ebba Buschs vägval. Det första är att integritetens slagsmål utkämpas mot väderkvarnar. Man har inbillat sig att uppgifterna skulle vara särskilt känsliga, och därför skyddsvärda nog att motivera sekretess. Det är knappast som att 55 000 svenska lantbrukare gnäller om att uppgifterna om gårdsstöd är offentliga. Elstödet innefattar dessutom parametrar som till stor del redan är offentliga. Oaktat vad som nu beslutas kommer offentlighetsprincipen fortsatt att gälla för kunder hos kommunala elnätsföretag. Likaså samlar Boverket även fortsättningsvis in energideklarationer. Hos en stor del av befolkningen kommer därför energiförbrukningen redan vara känd, varpå det för den intresserade - till exempel kvällspressen - kommer att vara en enkel räkneövning att kartlägga utbetalda belopp.

ANNONS

Det andra problemet är att regeringen har haft så bråttom med att få elstödet på plats att väsentliga förbättringsåtgärder har missats. Om man nu vidhåller att utbetalat elstöd inte borde offentliggöras av integritetsskäl, hade regeringen kunnat dämpa problemet genom en enkel åtgärd: ge medborgare möjlighet att avstå från att ta emot stöd. Då hade den som inte tycker sig behöva ett elprisstöd och inte vill riskera att elförbrukningen blir offentlig kunnat slippa.

Det tredje problemet är inte akut, men kommer tids nog att bli energi- och näringsministerns största huvudbry. Genom att strunta i Lagrådets invändningar skjuter regeringen upp en fråga som kommer att bli pinsam, kostsam och arbetsam att reda ut senare. Varför? Tja, alla svenska domstolar ska pröva nya lagar mot grundlagarna. I grundlagarna framgår bland annat offentlighetsprincipen och beredningskravet för nya lagar. Om domstolen finner att en regel strider mot grundlagen ska den förra inte tillämpas. Så snart en tidning begär ut uppgifterna om vem som fått elstöd och får avslag med stöd av den nya lagen kan beslutet överprövas. Det kan komma att bli en generande recension av regeringen Kristerssons lagstiftningsarbete.

Man behöver inte ifrågasätta regeringens goda föresatser i att snabbt vilja hitta en väg för utbetalning av elstöd. Men snabbhet är sällan en framgångsrik ingrediens i en rättsstat. Följden, att regeringen på svag grund sekretessbelägger uppgifter som regelmässigt bör vara offentliga, är varken proportionerlig eller klok. Att Ebba Busch nu bortser från detta är häpnadsväckande självdestruktivt.

ANNONS
ANNONS