Ny och grön som riksdagsledamot

Jag vill leva på en grön planet som myllrar av liv som får det livsutrymme som krävs

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Gästkrönikan 22/9. Dag ett som ny riksdagsledamot. Vi kommer in i det vackra Riksdagshuset. Vi pratar politik, valet och vad vi gjort tidigare i livet och tankar inför de kommande fyra åren. Och så sitter vi där och förstår ändå inte riktigt att vi sitter där. Som riksdagsledamöter för Sverige. Det är så enormt stort att det är svårt att ta in. Riksdagsledamot för demokratin.

Jag har levt ett brokigt liv. Arbetat i psykvården i Halmstad, åldringsvården i Hylte, hästskötare på travet, på tvätteriet i Torup, Zandapannan i Sennan, stått i Pressbyrån i Oskarström, varit Agenda 21 samordnare i Hylte kommun, ordförande i Örtodlare Halland och Hallands Naturskyddsförening, egen företagare inom natur och miljö, arbetat med utveckling av de gröna näringarna, hästnäringen, fiskodling, grön rehab, markanvändning m.m. på Hushållningssällskapet Halland.

ANNONS

Mitt djur och naturintresse har, på ett ganska självklart sätt, drivit mig att studera. Geovetenskap på Chalmers, biologi på Göteborgs universitet, ledarskap, kommunikation och konflikthantering på Halmstad Högskola och etologi på Linköpings universitet.

Jag har alltså en mix av människors vardag med mig in i riksdagen och en hel del kunskap kring grundläggande förutsättningar för livet runt omkring oss, miljön och naturen.

När jag läste geovetenskap och klimatologi på Chalmers, för ca 30 år sedan, fick jag lära mig om klimatförändringarna. Jag blev kraftigt berörd över hur lite det talades om dessa överlevnadsfrågor för hela mänskligheten. Inte hörde vi väl någon på nyheterna som lyfte frågan om att vi med vårt sätt att leva nu riskerade livet på jorden, framtiden för kommande generationer. Inte heller något om de enormt komplexa system som påverkar klimatet och ekosystemen, de långa tidsperspektiv dessa komplexa system verkar inom. Här gäller fysiken och kemins lagar, inte människans.

När det handlar om fysik, kemi och biologi behöver vi förlita oss på vetenskapen. Annars begår vi enorma misstag som inte går att reparera. Vi har nu nått långt bortom den fysiska gränsen för vad vår planet klarar av, och forskarna ger oss i det läget vi är i nu, två alternativ; Vi människor måste genomföra drastiska förändringar eller gå mot en katastrof. Och vi kan det, vi människor kan kraftsamla runt unika lösningar på svåra utmaningar.

ANNONS

Det är min ambition att göra allt jag kan för att bidra till att den nödvändiga omställningen kommer till stånd. Jag vill leva på en grön planet som myllrar av liv som får det livsutrymme som krävs OCH att vi nu och kommande generationer ska kunna ha goda liv, bibehålla demokratin och vårt solidariska samhällsbygge med generationskontraktet, som är så fantastiskt med Sverige. Det är därför jag valt att engagera mig politiskt.

ANNONS