Försvarsminister Pål Jonsson besöker Lv6.
Försvarsminister Pål Jonsson besöker Lv6. Bild: anders andersson

Maria Haldesten: Nivån på regementets utrustning är en skämsfaktor

Ska soldaterna på Lv6 gå mot Nato i blöta kläder? Ska vi möta krigshot med personalbrist? Nej, det duger inte. Höj försvarsanslagen till minst 3 procent av BNP.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS
|

En armé marscherar inte bara på sin mage. Den marscherar i högsta grad också på sina fötter. Därför är det en varningssignal när de värnpliktiga på Lv6 vittnar om att "kängorna är skit" och att de dessutom fått ut fel sort. Att tvingas ligga ute i fält i olämpliga skodon ökar risken för exempelvis infekterade skavsår och stukningar.

Att skalplaggen och tälten inte håller tätt, att skyddsglasögonen lätt immar igen – och att kritiska datum blandas ihop inför värnpliktsplanering – är heller inget att yvas över. Tvärtom.

Ändå är det så det har sett ut på vårt halländska regemente – enligt pliktrådets rapport från Lv6.

ANNONS

Har försvarsberedningen fångat upp dessa larm?

– Det är i huvudsak en praktisk fråga för Försvarsmakten, men självklart diskuteras denna också i Försvarsberedningen. Allt från personlig utrustning till personal och infrastruktur behöver hänga ihop och där alla delar måste ses som viktiga för att helheten ska bli bra. Vill vi att fler ska jobba inom försvaret så måste det första man möter, värnplikten, vara riktigt bra och då är den personliga utrustningen oerhört viktig, säger Centerpartiets försvarspolitiska talesperson, Mikael Larsson.

Något olyckligt undantag för Lv6 är det absolut inte fråga om. Pliktrådets halvårsrapport visar att det ser lika illa ut över hela landet. Till detta kan läggas det senaste larmet om säkerhetsbrister i Arvidsjaur. Där saknas inte bara utrustning utan också alerta chefer med rätt kompetens.

– Bedrövligt! säger Krister Iseby, verksamhetssäkerhetsofficer vid regementet och konstaterar att det saknas pengar.

Att ekonomin är en springande punkt är ingen överraskning. Tidigare underlåtenhet har stått oss dyrt. Nedprioriteringarna av försvaret på Västkusten är en skämsfaktor för en nation som snart ska kunna erbjuda värdlandsstöd.

– Redan under militärövningen Aurora var den amerikanska marinkåren här på garnisonen ett antal veckor. Det kan bli mer sådan typ av verksamhet. Det kan också handla om lagring av viss materiel och utrustning. Ytterst krävs det då att vi har bra hamnar, vägar och järnvägar för att kunna lösa den stora logistiska utmaningen, sade försvarsminister Pål Jonsson (M) när han nyss besökte Lv6.

ANNONS

Nu byggs det förvisso en del nytt på där. En modern, ändamålsenlig utbildningshall ska uppföras, för att öka luftvärnets förmåga. Det är en välbehövlig satsning. Men vad kan internationella besökare tänkas tro om bristerna i kasernerna?

Enligt Pliktrådet vill inte Fortifikationsverket åtgärda nuvarande problem, eftersom man planerat att renovera om fyra år. Det är, som Pliktrådet också konstaterar, problematiskt.

Fler områden är eftersatta – personalbristen är ett problem på många regementen. Lv6, liksom hela försvarsmakten, står inför en utmaning vad gäller att lösa rekryteringsproblematiken – liksom att öka viljan hos exempelvis officerare att stanna i yrket.

– Löner är självklart en del som man måste jobba med. Men övriga villkor, att dom hänger med och passar för 2020-talet är lika viktiga. Att man nu ser över och utreder kring personalförsörjning och incitament är väldigt bra, säger Mikael Larsson.

Livsavgörande, skulle man också kunna säga. I dagarna varnade Danmarks försvarsminister för att Ryssland kan tänkas attackera Nato inom tre till fem år. I helgen kom häpnadsväckande utspel från Donald Trump, om att han inte skulle bry sig om Ryssland attackerade de Nato-länder som inte investerat tillräckligt i försvaret.

– Att omvärldsläget fortsatt är instabilt och kommer vara så många år framöver. Vi måste dra lärdom av det och fortsätta uppbyggnaden av totalförsvaret med hög ambition. Att en presidentkandidat uttalar sig så gör inte att läget blir bättre utan snarare sämre och ger tyvärr fördel för Ryssland, konstaterar Mikael Larsson.

ANNONS

Illa kan alltså snabbt bli värre. De ställer krav på att regering och riksdag förstår allvaret.

– Vi måste fortsätta att satsa på försvaret och vi behöver även stärka resurserna för det civila försvaret som ligger väldigt långt efter, säger Mikael Larsson.

Under Nato mötet i Vilnius talades om att 2% av BNP ska vara ett golv. Sett till alla brister och pågående krav på upprustning är den ambitionsnivån för låg för svensk del. Vi befinner oss i det allvarligaste läget sedan andra världskriget. Ryska hotet är på allvar. Då duger inte halvmesyrer. De partier som inte förstår att höja försvarsanslagen till minst 3 % bör få sig en känga!

ANNONS