Naturpolitiken måste stärkas!

Se de stora sammanhangen och agera tillsammans för arternas överlevnad.

Detta är en text från HN:s ledarredaktion. Ledarredaktionen arbetar självständigt men delar Centerpartiets ideologiska värderingar.

ANNONS

Gästkrönikan 2/11. Living planet rapporten, WWF, har i veckan presenterats och den visar att mycket av livet på Living planet är utplånat, borta.

På 44 år har världens bestånd av vilda ryggradsdjur minskat med 60 %. Oj så mycket död den siffran innehåller.

De största hoten mot liv är förlust av livsmiljöer och överexploatering, berättas i rapporten. Jakt, överfiske och skogsavverkning hotar tre av fyra rödlistade arter. Jordbrukets utbredning hotar över 60 % av arterna. Föroreningar, miljögifter, bygge av dammar, gruvbrytning och klimatförändringarna är andra orsaker till utrotning av arter och kraschade ekosystem.

”Inte här, det händer på andra platser på jorden, inte här!” utbrister säkert många. Jo, i Sverige lever vi som om vi hade 4 jordklot. Vi konsumerar saker och mat som tillverkats på andra platser på planeten. Det som vi köper här – tillverkas och påverkar ofta där. Palmolja är ett ex. på en produkt som framställs på mark som alldeles nyss var regnskog och hem för orangutanger. Sojabönor ett annat.

ANNONS

Ett nära ex empel på förlust av livsmiljöer är ålgräsängar, artrika habitat i havet på grunda mjukbottnar som finns längs Sveriges öst- och västkust. De kallas havets barnkammare eftersom de ger skydd och mat åt bl.a. unga torskar och vitlingar. Det skapar klarare vatten genom att stabilisera havsbotten och sakta ned vattenrörelser och motverkar övergödning och klimatförändringar genom att binda ner näring och kol i sedimentet.

Ålgräset minskar fort och mycket. I Bohuslän har ålgräsets utbredning minskat med över 60 procent sedan 1980-talet, vilket motsvarar en förlust av cirka 12 500 hektar. Ålgräs behöver mycket ljus för att växa och de historiska förlusterna kopplas framför allt till övergödning och överfiske, som lett till försämrat siktdjup och mer fintrådiga alger som kväver ålgräset.

Idag är hoten också ökande antal byggnationer i grunda vikar längs med kusten, framförallt av bryggor och marinor. Stora arealer av ålgräs skuggas av bryggor och marinor som tillåts anläggas.

Vi har definitivt inte råd att låta värdefulla livsmiljöer exploateras på grund av ren okunskap. Vi kan agera.

Naturens förmåga att producera ”varor och tjänster”, måste vara överordnad våra uttag och intrång. Vi har alltför länge agerat som om naturresurserna vore oändliga, som ett ymnighetshorn, någon fyller på hela tiden. Så är inte fallet, det vet vi. Och vi människor är helt beroende av den biologiska mångfalden i väl fungerande ekosystem för att kunna hämta mat ur haven och på jorden framöver också.

ANNONS

Precis som med klimatfrågan måste vi nu se de stora sammanhangen, skapa förståelse för hur allt hänger ihop och tillsammans agera för arternas överlevnad nationellt och internationellt.

ANNONS